תא עצב (נוירון) – סיכום

תא עצב או נוירון הוא תא שאחראי להעביר מידע בכל גוף האדם. תאי העצב הם הבסיס של מערכת העצבים על בכך שהם אלו המעבירים אותות חשמליים וכימיים המתאמים את כל תפקודי הגוף.

תאי העצב או הנוירונים הם רשת המרכיבה מהמוח ומערכת העצבים שלנו, כאשר כל תא עצב מחובר לכ-1,000 תאי עצב אחרים.

מבנה תא עצב

המבנה הבסיסי של תאי עצב מחולק לשלושה:

גוף התא – חלק זה של הנוירון מקבל מידע. הוא מכיל את גרעין התא.

דנדריטים – חוטים דקים אלו נושאים מידע מנוירונים אחרים לסומה. הם חלק ה"קלט" של התא.

אקסון – שלוחה ארוכה זו נושאת מידע מהסומה ושולחת אותו לתאים אחרים. זהו חלק ה"פלט" של התא. בדרך כלל זה מסתיים במספר סינפסות המתחברות לדנדריטים של נוירונים אחרים.

גם הדנדריטים וגם האקסונים מכונים לפעמים סיבי עצב.

לסיכום מורחב: מבנה הנוירון.

סוגי תאי עצב

את תאי העצב ניתן לסווג על פי המבנה שלהם, בעיקר אורך האקסונים והדנדריטים. סיווג נוסף על על פי התפקיד של תא העצב:

חושי – נושא אותות מהחושים למערכת העצבים המרכזית.

מקשר –נושא אותות ממקום אחד לאחר בתוך מערכת העצבים המרכזית.

מוטורי/תנועתי – מעביר אותות ממערכת העצבים המרכזית לשרירים.

חיבור בין תאי עצב

העברת המידע העצבי מתבצעת באמצעות פוטנציאל פעולה. אם תא עצב מקבל מספר רב של איתותים מתאי עצב אחרים, האותות הללו מצטברים עד שהם עולים על סף מסוים. לאחר הגעה לסף זה, הנוירון מופעל ושולח דחף לאורך האקסון שלו – זה נקרא פוטנציאל פעולה. פוטנציאל פעולה נוצר על ידי תנועה של אטומים (יונים) טעונים חשמלית על פני הממברנה של האקסון.

נוירונים מחוברים זה לזה ולרקמות כך שהם יכולים להעביר מסרים; עם זאת, החיבור בין תאי עצב אינו פיזי והם אינם נוגעים זה בזה. המרחק בין התאים נקרא סינפסה. סינפסות יכולות להיות חשמליות או כימיות. ברגע שאות מגיע לסינפסה, הוא גורם לשחרור כימיקלים (נוירוטרנסמיטורים) לרווח בין שני תאי-העצב. הנוירוטרנסמיטר נע על פני הסינפסה ומקיים אינטראקציה עם קולטנים על הממברנה של תא העצב מהצד השני, ומעורר בו תגובה.

חזרה אל העמוד הראשי: סיכומים  בביולוגיה / ביולוגיה של גוף האדם / מערכת העצבים

עוד דברים מעניינים: