על-אדם אצל ניטשה – הסבר קצר והגדרה

עבור ניטשה ה-"על אדם" הוא התפתחות של האדם לקראת צורת הוויה גבוהה יותר. בשילוב רעיונות מהדרוויניזם, ניטשה סבור שהבן-אדם הוא יצור לא שלם, שכן כל חיה מולידה משהו גבוה ומפותח יותר ממנה. האדם לכן הוא למעשה הגשר בין הקוף לעל-אדם. האדם הוא, אם כן, משהו שצריך לקפוץ, להתעלות מעליו ולהגיע לעל-אדם. העל-אדם הוא ישות שיש לה מוסר אצילי, והוא מקבל את הרצון לעוצמה ואוהב את גורלו (אמור פאטי). הוא מחוקק פרטי שקובע את החוקים של עצמו, הוא יוצר את הנורמות המוסריות שלו. הוא אוהב את החיים ואת העולם הזה. הוא גם ישות שמקבלת את החזרה הנצחית, כלומר  שכאשר הוא מקבל החלטה הוא באמת רוצה לקבל אותה, והוא לא מתחרט על מעשיו. הוא יודע שהחיים עשויים מכאב והנאה והוא לא מכחיש זאת.

עוד דברים מעניינים: