סיכום: רעיונות מרכזיים בהשקפת העולם הנאצית

רעיונות מרכזיים בהשקפת העולם הנאצית: מרחב המחייה- לפיו העם הגרמני נזקק לטריטוריות חדשות על מנת להתפשט. הגזע הארי העליון נזקק למשאבים חומריים ואנושיים המצויים במזרח על מנת לחדש את האומה הגרמנית על בסיס גזעי טהור. מכיוון שבמזרח מצוי הגזע הנחות הגרמנים רשאים לתפוס את הטריטוריות הללו, להמית, להגלות או לשעבד כל מי שמצוי בשטחם וליישב בהם גרמנים. מרחב המחייה גילם עבורם את השאיפה ההיסטורית לגרמניה הגדולה ולשיקום הכבוד הגרמני האבוד ממלחמת העולם ה-1. חוק זה היווה מרכיב מרכזי במדיניות ההתפשטות הנאצית, תחילה עם "האנשלוס"- סיפוח אוסטריה במרץ 1938 שהאיץ את הצעדים האנטי יהודים שנקט השלטון הנאצי. 1941- מבצע ברברוסה, נועד להפוך חלקים מהטריטוריה הסובייטית לאזורי התיישבות גרמנית ארית. היטלר שאף ליצור אירופה נקייה מיהודים. "תורת הגזע": חילקה את האנושות לגזעים עליונים ונחותים. בקצה העליון של סולם- הגזע הארי, במרכזו- העמים הסלבים שנועדו לשרת את הגזע הארי, בתחתית- הגזע היהודי שנחשב לגזע טפילי ושטני. ההשתייכות לגזע היא עניין ביולוגי הנקבע על פי דם ועל גרמניה להילחם מלחמת חורמה במקור הזיהום ולהשמידו. הקשר היהודי- בולשביקי הוא בבחינת גייס 5 שיש לחסלו בתחילה בגרמניה ואח"כ בשאר האומות.

היטלר מציע חוויה חדשה של אחדות, תשובה ותיקון למה שהיה לפני, הוא אומר שיהיה עם גרמני אחד- מסלק את השונה. הופך את המודרניות לעממית ששייכת לכולם.

"האנשלוס"- כיבוש אוסטריה הבהיל את המעצמות האחרות באירופה שפחדו שהיטלר יצרה לכבוש את צ'כוסלובקיה. התקיימה ועדת מינכן שנועדה למנוע כיבוש זה ובה הוחלט לתת להיטלר את חבל הסודאטים. רה"מ צ'כוסלובקיה התפטר, היטלר פלש לצ'כוסלובקיה ושינה את מאזן הכוחות באירופה. אוגוסט 1939- נחתם הסכם ריבנטרופ-מולטוב שנועד למנוע את כנסית גרמניה לפולין. ספטמבר 1939- פלשה גרמניה לפולין ומלחמת העולם ה-2 נפתחה באופן רשמי.

האנשלוס קצת הבהיל את המעצמות האחרות באירופה, והם פחדו שהיטלר עכשיו גם ירצה לכבוש את צ'כוסלובקיה, אז הם החליטו לערוך ועידה במינכן. לוועידה הזאת קראו ועידת מינכן באופן מאוד מפתיע. מה שהיה שם זה ניסיון למנוע את כיבוש צ'כוסלובקיה. איך עשו את זה? נתנו להיטלר את חבל הסודטים ללא תנאים. המדינות שהשתתפו הועידה היו גרמניה, בריטניה, איטליה וצרפת. ואז, ראש ממשלת צ'כוסלובקיה התפטר היטלר אץ רץ ופלש לשם ובכך שינה את מאזן הכוחות באירופה. אחר כך גם חתמו את הסכם ריבנטרופ – מולטוב שהיה אמור למנוע את כניסת גרמניה לפולין (אוגוסט 1939). ואז, בספטמבר 1939 פלשה גרמניה לפולין דרך ה"מסדרון" בדנצינג ומלה"ע ה-2 נפתחה באופן רשמי. באמצעות רמאות חתם היטלר על חוזים עם מדינות אחרות ובמהלך המלחמה הפר אותם!

הנאציזם והרקע לעליית הנאצים לשלטון

מאפייני הנאציזם והשלטון הנאצי

עליית הנאצים לשלטון

"לקראת הפתרון הסופי: מתיאוריה למעשה" \ ג'ורג' ל' מוסה

היטלר- היבריס: לכוון לדעתו של הפיהרר/ איאן קרשו

גרמניה הנאצית

האידיאולוגיה הנאצית

עליית הנאצים לשלטון

מדינות העולם מול גרמניה

מדיניות החוץ של גרמניה

מבוא לתרבות המערב

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: