פסיכולוגיה ניסויית – סיכומים

לפניכם אסופת סיכומים בקורס מבוא לפסיכולוגיה ניסויית. הסיכומים ערוכים על פי סדר הלימוד של ספר הלימוד (אך אינם כוללים את כל הפרקים בו). סיכומים נוספים בנושא קרוב תוכלו למצוא בעמוד סיכומים בשיטות מחקר בפסיכולוגיה שלנו או בעמוד הראשי של כל הסיכומים בפסיכולוגיה.

מושגי יסוד בחקירה מדעית (א)

מדע ורכישת ידע (פירס, המפל, ברייתויט)

משתנים, מונחים והגדרות במחקר

מאפייני התיאוריה

האם מדעי החברה הם מדע?

מושגי יסוד בחקירה מדעית (ב)

השערת מחקר

מתאם מול סיבתיות

מערך מחקר מתאמי מול ניסויי

דגימה ושיטות דגימה

דגימה מקרית פשוטה

דגימה שיטתית

דגימת שכבות

דגימת אשכולות

איסוף נתונים וסגנונות מחקר

שיטות מחקר

עקרונות המדידה

מדידה

סולמות מדידה

מהימנות

תוקף המדידה

שיטות דגימה

מדגם טלפון

טעות דגימה

סוגי שאלות ותשובות בשאלונים

ניסוח שאלות בשאלון

מבנה השאלון

העברת שאלון

הניסוי

שליטה בניסוי

שליטה במשתני המחקר

שונות שיטתית

עקרון הרנדומניזציה

שונות מקרית/שונות טעויות

תוקף ממצאי הניסוי

תוקף פנימי

תוקף מבנה

תוקף חיצוני

מערכי ניסוי

מערכי ניסוי שגויים

מערכי ניסוי אמיתיים

מערכים דמויי ניסוי

תכנון ניסוי והרצתו

הטיות מחקר

הטיות במחקר

הטיות נבדק

הטיות חוקר

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: