המשפחה הפוסט מודרנית – סוציולוגיה

סיכומים בסוציולוגיה: מה מייחד את המשפחה הפוסט מודרנית?

 

מהי התקופה הפוסט מודרנית?

פוסט תעשיה הוא עידן שמבחינת התפתחותו הטכנולוגית מבוסס על טכנולוגיית מידע. ההתפתחות הטכנולוגית משפיעה על ההתפתחות החברתית.

פוסט מודרניות – מושג המתאר שלב בהתפתחות החברתית: העידן שאחרי החברה המודרנית . התקופה הזו מתאפיינת בערעור על כל מה שנחשב כ"אמת" מוחלטת. מוסד המשפחה מושפע משינויים אלו ומתחיל להתערער. (ראה מאמר מורחב על פוסט-מודרניזם)

המשפחה הפוסט מודרנית: בתקופה האחרונה, הפוסט מודרנית, המשפחה עוברת שינויים במבנה הפנימי וכן מופיעים דגמי משפחה חלופיים. המאפיין הבולט של המשפחה הפוסט מודרנית הוא השבריריות שלה.

 

מאפייני המשפחה הפוסט מודרנית:

 • ירידת ערך מוסד המשפחה.
 • ירידה במדדי המשפחתיות: עליה בשיעור הגירושין, עליית גיל הנישואין, ירידת שיעור הנישואין, ירידה בשיעור הילודה.
 • "משפחה פריקה"- יציבות המשפחה מתערערת. (משפחה פריקה)
 • העברה של פונקציות רבות מהמשפחה למערכות חברתיות אחרות (חינוך מגיל צעיר הילדים הולכים למשפחתון, פעוטון וכו' )
 • יחסי סמכות ושליטה הופכים ליחסים שוויוניים בין המינים ובין ילדים והוריהם.
 • הופעת דגמים חדשים של משפחה: משפחות חד מיניות, חד הוריות, משפחות מורכבות, קוהביטציה.
 • שימוש בטכנולוגיה רפואית מתקדמת לשם הולדה, אפשרות להולדה בגיל מבוגר יחסית.
 • ציפייה להגשמה אישית ואושר אישי על חשבון המחויבות למשפחה
 • עליה באוטונומיה של הפרטים במשפחה ופחות תלות הדדית ביניהם.
 • בני הזוג מצפים להגשמה עצמית ולאושר אישי, במסגרת המשפחתית או מחוצה לה, לעיתים על חשבון קונפורמיות ומחויבות לאחרים.

 

גורמים לשינוי למעבר ממשפחה מודרנית למשפחה הפוסט מודרנית:

 • עלייה ברמת ההשכלה של נשים.
 • הצטרפות נשים לשוק העבודה באופן נרחב (משפחות עם שני מפרנסים).
 • תהליך אינדיבידואליזציה- שינוי ערכי- דגש על הפרט ומימושו האישי.

האינדיבידואליזציההדמוקרטיה(שוויון וחופש)חוסר היציבות והשבריריות המבנית יוצרים גם סכנות, וגם אפשרויות חדשות של חיי משפחה. אבל מתרחשים יותר קונפליקטים, חוסר יציבות ("שבריריות מבנית") וחוסר וודאות בנוגע למהות המשפחה ותפקידיה בהווה ובעתיד.

הסיבות לעליית שיעור הגירושין בחברה המודרנית והפוסט מודרנית :

 1. שינוי בנורמות: בחברה הפוסט מודרנית גירושים זוכים ללגיטימציה ואף נחשבים כ"אופנה" במקומות מסוימים.
 2. שינוי ערכים:
 • ערך האינדיבידואליות- הפרט שואף למימוש עצמי ולאושר, גם אם הדבר בא על חשבון שלמות המשפחה.
 • ערך הנישואים והמשפחה: הנישואים לא נתפסים עוד כמקודשים אלא כחוזה. כאשר צד אחד אינו עומד בהתחייבויותיו ניתן להפר אותו.
 • שיוויון בין המינים: נשים כיום פחות תלויות בבעל בשל עליה ברמת ההשכלה והשתתפותן בשוק העבודה.
  1. שינויי חקיקה:חקיקה המקלה גירושין במדינות מערביות. בישראל עדיין ההליך מסובך בשל הצורך לפנות הן לערכאה משפטית והן לרבנות.
  2. שינוי במערכת הזוגית:אושר אישי ואהבה הן הסיבות הנתפסות כמצדיקות את קיומן של המשפחה. כאשר הן אינן מתממשות הדבר מוביל לגירושין. הזוגיות הפוסט מודרנית מייחסת חשיבות רבה לטיפוח הקשר הזוגי. עם זאת, קיים קושי לשמור על קשר זוגי אידיאלי על רקע קשיים כמו שילוב של עבודה עם קריירה, ציפיות שונות ממשפחות המוצא, הורות וכו' .

ראה גם: סיכום- מודרניזציה והמשפחה

 

עוד דברים מעניינים: