סיכום בסוציולוגיה: קריטריונים למיון משפחות

במה דומות משפחות בחברות שונות ובמה הן נבדלות זו מזו?

קריטריונים למיון משפחות

זהות המסגרת המשפחתית:

משפחת מוצא – המשפחה שאליה נולד הפרט.

משפחת הקמה – המשפחה אשר קמה לאחר נשואי בני הזוג.

משפחה גרעינית – משפחה הכוללת הורה אחד או שניים וילדיהם. מאפיינת חברה מודרנית.

משפחה מורחבת – משפחה אשר חיים בה יותר משני דורות ולפעמים גם קרובי משפחה נוספים.

 

אופן הקמת המשפחה:

נישואים – האופן שבו בני זוג ממסדים יחסי קרבה על בסיס קבוע והקמת משק בית. כל תרבות תגדיר מהם נישואים על פי הנורמות שלה.

קוהביטציה (ידועים בציבור) –  בני זוג החיים יחדיו ללא קשר של נישואים.

משפחה חד הורית – משפחה שיש בה הורה אחד מסיבות כגון: גירושים, התאלמנות, עגינות, פרידה או מבחירה.  משפחה כזו תמיד תהיה דו דורית.

משפחה מורכבת – משפחה הבנויה מבני זוג אשר משפחתם הקודמת התפרקה ומונה  את ילדיהם מהנישואים הקודמים ולעיתים גם ילדים מאומצים.

מספר בני הזוג:

מונוגמיה – נישואים בין שני בני זוג בלבד.

פוליגמיה –  נישואים בין שלושה או יותר בני זוג.

פוליגמיה מסוג ביגמיה – גבר הנשוי לשתי נשים.

פוליגמיה מסוג פוליגיניה – גבר הנשוי ליותר משתי נשים.

פוליגמיה מסוג פוליאנדריה – אישה הנשואה למספר גברים.

קשר בין יחידות השייכות של בני הזוג (דפוסי נישואי/בחירת בן זוגן):

אנדוגמיה – נישואים בין בני זוג מאותה קטגוריה חברתית למשל: גיל, גזע, מעמד חברתי וכו' . מאפיין חברות מסורתיות.

אקסוגמיה – נישואים בין בני זוג שאינם שייכים לאותה קטגוריה חברתית .

בישראל מקובלת אקסוגמיה עדתית אך אקסוגמיה דתית אינה מקובלת (אם כי יש סימנים בחברה הישראלית שגם זה מתחיל להשתנות וניתן לראות יותר זוגות מעורבים דתי\חילוני)

דפוס מגורים

פטרילוקלי – לאחר הנישואים הזוג עובר לגור בבית משפחת הבעל או בקרבתה.

מטרילוקלי – לאחר הנישואים הזוג עובר להתגורר בבית משפחת האישה או בקרבתה.

ניאולוקלי – לאחר הנישואים הזוג עובר להתגורר במקום חדש שאינו קרוב למשפחות בני הזוג. זהו דפוס מגורים המאפיין חברות מודרניות.

דפוס סמכות

פטריארכלי – מבחינה חברתית הגבר הוא השולט ובעמדת הכוח והסמכות לעומת האישה.

מטריארכלי – מבחינה חברתית האישה היא זו ששולטת ובעמדת הכוח לעומת הגבר. זהו דפוס סמכות  נדיר.

שוויוני -ישנה חלוקת תפקידים  שוויונית בין בני הזוג. מאפיין חברות פוסט מודרניות.

אופן הגדלת המשפחה

ביולוגית – המשפחה גדלה על ידי היריון בדרך טבעית של האישה.

אימוץ – מצרפים למשפחה ילד באופן חוקי וזכויותיו הן כמו של הילד הביולוגי.

הפריה מלאכותית – הפריה של ביצית האישה או שנתרמה לה, בתנאי מעבדה, על ידי זרע בעלה או זרע של תורם.

פונדקאות – כאשר אישה שאינה האם הביולוגית נושאת את העובר אשר נוצר בהפריה מלאכותית.

דפוס ייחוס

פטרילינארי –  בדפוס זה השארים יהיו קרובי משפחה מצד הבעל בלבד (הירושה עוברת מאב לבן).

מטרילינארי  – בדפוס זה השארים יהיו קרובי משפחה מצד האם בלבד (הירושה עוברת מאם לבת).

בילינארי – השארים יהיו קרובי המשפחה מצד האם ומצד האב.

עמוד זה הוא חלק ממאגר הסיכומים לבגרות בסוציולוגיה.

עוד דברים מעניינים: