סיכום בסוציולוגיה: קריטריונים למיון משפחות

במה דומות משפחות בחברות שונות ובמה הן נבדלות זו מזו?

קריטריונים למיון משפחות

זהות המסגרת המשפחתית:

משפחת מוצא – המשפחה שאליה נולד הפרט.

משפחת הקמה – המשפחה אשר קמה לאחר נשואי בני הזוג.

משפחה גרעינית – משפחה הכוללת הורה אחד או שניים וילדיהם. מאפיינת חברה מודרנית.

משפחה מורחבת – משפחה אשר חיים בה יותר משני דורות ולפעמים גם קרובי משפחה נוספים.

 

אופן הקמת המשפחה:

נישואים – האופן שבו בני זוג ממסדים יחסי קרבה על בסיס קבוע והקמת משק בית. כל תרבות תגדיר מהם נישואים על פי הנורמות שלה.

קוהביטציה (ידועים בציבור) –  בני זוג החיים יחדיו ללא קשר של נישואים.

משפחה חד הורית – משפחה שיש בה הורה אחד מסיבות כגון: גירושים, התאלמנות, עגינות, פרידה או מבחירה.  משפחה כזו תמיד תהיה דו דורית.

משפחה מורכבת – משפחה הבנויה מבני זוג אשר משפחתם הקודמת התפרקה ומונה  את ילדיהם מהנישואים הקודמים ולעיתים גם ילדים מאומצים.

מספר בני הזוג:

מונוגמיה – נישואים בין שני בני זוג בלבד.

פוליגמיה –  נישואים בין שלושה או יותר בני זוג.

פוליגמיה מסוג ביגמיה – גבר הנשוי לשתי נשים.

פוליגמיה מסוג פוליגיניה – גבר הנשוי ליותר משתי נשים.

פוליגמיה מסוג פוליאנדריה – אישה הנשואה למספר גברים.

קשר בין יחידות השייכות של בני הזוג (דפוסי נישואי/בחירת בן זוגן):

אנדוגמיה – נישואים בין בני זוג מאותה קטגוריה חברתית למשל: גיל, גזע, מעמד חברתי וכו' . מאפיין חברות מסורתיות.

אקסוגמיה – נישואים בין בני זוג שאינם שייכים לאותה קטגוריה חברתית .

בישראל מקובלת אקסוגמיה עדתית אך אקסוגמיה דתית אינה מקובלת (אם כי יש סימנים בחברה הישראלית שגם זה מתחיל להשתנות וניתן לראות יותר זוגות מעורבים דתי\חילוני)

דפוס מגורים

פטרילוקלי – לאחר הנישואים הזוג עובר לגור בבית משפחת הבעל או בקרבתה.

מטרילוקלי – לאחר הנישואים הזוג עובר להתגורר בבית משפחת האישה או בקרבתה.

ניאולוקלי – לאחר הנישואים הזוג עובר להתגורר במקום חדש שאינו קרוב למשפחות בני הזוג. זהו דפוס מגורים המאפיין חברות מודרניות.

דפוס סמכות

פטריארכלי – מבחינה חברתית הגבר הוא השולט ובעמדת הכוח והסמכות לעומת האישה.

מטריארכלי – מבחינה חברתית האישה היא זו ששולטת ובעמדת הכוח לעומת הגבר. זהו דפוס סמכות  נדיר.

שוויוני -ישנה חלוקת תפקידים  שוויונית בין בני הזוג. מאפיין חברות פוסט מודרניות.

אופן הגדלת המשפחה

ביולוגית – המשפחה גדלה על ידי היריון בדרך טבעית של האישה.

אימוץ – מצרפים למשפחה ילד באופן חוקי וזכויותיו הן כמו של הילד הביולוגי.

הפריה מלאכותית – הפריה של ביצית האישה או שנתרמה לה, בתנאי מעבדה, על ידי זרע בעלה או זרע של תורם.

פונדקאות – כאשר אישה שאינה האם הביולוגית נושאת את העובר אשר נוצר בהפריה מלאכותית.

דפוס ייחוס

פטרילינארי –  בדפוס זה השארים יהיו קרובי משפחה מצד הבעל בלבד (הירושה עוברת מאב לבן).

מטרילינארי  – בדפוס זה השארים יהיו קרובי משפחה מצד האם בלבד (הירושה עוברת מאם לבת).

בילינארי – השארים יהיו קרובי המשפחה מצד האם ומצד האב.

עמוד זה הוא חלק ממאגר הסיכומים לבגרות בסוציולוגיה.

מבוא קצר למחשבה של חנה ארנדט

מבוא קצר להגותה של חנה ארנדט עם ביוגרפיה, קישורים למאמרים, ציטוטים וסקירה של ספרי חנה ארנדט כמו "יסודות הטוטליטריות" ו"אייכמן בירושלים"

עוד דברים מעניינים: