מהי קבוצה – סוציולוגיה

מהי קבוצה

אין הגדרה אחת למהי קבוצה וסיבה אחת לכך שאנשים מצטרפים לקבוצות. אנשים מצטרפים לקבוצות בשל סיבות שונות. ניתן להבחין בין שני סוגי צרכים שהחברות בקבוצה מספקת ליחיד: צרכים אינסטרומנטליים וצרכים אקספרסיביים.

צרכים אינסטרומנטליים הם צורכי ההישרדות הכלכליים והארגוניים כגון אוכל, מקום מגורים ועבודה. הם צורכי ההגנה והקיום שלהם נזקק האדם מהקבוצות שבהן הוא חבר.

צרכים אקספרסיביים הם צרכים של השתייכות ושל התחברות רגשית עם הזולת: אנשים זקוקים ליחסים ראשוניים על בסיס רגשי, לתמיכה מחברים ולקרבה. הם הצרכים החברתיים והרגשיים שלהם נזקק האדם מהקבוצות שבהן הוא חבר.

הגדרה למושג קבוצה

קבוצה היא סוג ייחודי של התארגנות חברתית בעלת כמה תכונות אופייניות כמו: יחסי גומלין, מטרה משותפת, המשכיות וזהות קבוצתית. תכונות אלה נחשבו לתנאים שרק בהתקיימם נוכל להגדיל מצבור אנשים כקבוצה מבחינה סוציולוגית.

התכונות האופייניות קבוצה

  1. אינטראקציות חברתיות: חברי הקבוצה מקיימים ביניהם תקשורת על בסיס קבוע. ניתן לקיים תקשורת במגוון צורות, החל בתקשורת פנים אל פנים ועד תקשורת ברשת האינטרנט.
  2. מבנה חברתי: מספר מאפיינים מרכיבים את המבנה החברתי של קבוצה ובזכותם נשמרת ההמשכיות והיציבות החברתית:
  • נורמות קבועות האופייניות ליחסים בקבוצה ומחייבות את חבריה.
  • מערכת של סטטוסים ותפקידים.
  • מדרג סמכויות ומנהיגות – ישנה היררכיה בין חבריה הקבוצה. המנהיגים העומדים בראש ההיררכיה מעניקים סנקציות לאחרים.
  1. תלות הדדית: חברי הקבוצה משפיעים האחד על השני ומושפעים מאירועים המשותפים להם. בכך מחזיקים את התלות ביניהם.
  2. זהות קבוצתית: חברי הקבוצה יוצרים לעצמם זהות קבוצתית ייחודית המאפיינת אותם ומבדילה אותם מחברי קבוצות אחרות.
  3. מכנה משותף חברתי: לחברי הקבוצה ישנם מאפיינים תרבותיים המשותפים לחבריה.

ראה גם הגדרה של קבוצה מתחום הפסיכולוגיה החברתית או מאפיינים מבניים של קבוצות מתחום ההתנהגות הארגונית

קטגוריה חברתית

קטגוריה חברתית יא ציבור אנשים בעלי סטטוס חברתי משותף, למשל: רוסים, סנדלרים, נשים, תלמידים.

ההבדל בין קטגוריה חברתית לקבוצה הוא שקטגוריה מזוהה אומנם עם סטטוס משותף, אך אין לה מאפיינים של קבוצה או שיש בה רק חלק מהמאפיינים.

קטגוריה חברתית יכולה להפוך לקבוצה.

סיכומים נוספים אודות קבוצות (מתוך החומר לבגרות בסוציולוגיה)

קריטריונים למיון קבוצות – גודל קבוצה, תנאי קבלה, לכידות קבוצתית, קבוצות השתייכות וקבוצות התייחסות

השפעת הקבוצה על התנהגות חבריה – לחץ חברתי וקונפורמיות, ניסוי הקונפורמיות של אש, הניסוי של מילגרם

תהליכי קבלת החלטות ומנהיגות בקבוצה – תהליכי קבלת החלטות ומנהיגות בקבוצה – מיהו מנהיג, המחקר של ביילס, המחקר של ליפיט ווייט

מפגש בין קבוצות – הניסוי של שריף

העשרה

להלן מספר קישורים שיכולים להעשיר את ההבנה שלכם לגבי קבוצות:

הקלה חברתית

השקפות עכשוויות על קבוצות

 דה-אינדיבידואציה ופסיכולוגיה של האספסוף

מודעות עצמית ואינדיבידואציה

קבלת החלטות קבוצתית

עמוד זה הוא חלק ממאגר הסיכומים לבגרות בסוציולוגיה.

עצות לפרודוקטיביות מאריך פרום

האם להיות עסוק זה להיות פרודוקטיבי? לפי אריך פרום, פוריות אמיתית היא לא לעשות הרבה אלא לממש את מי שאנחנו דרך מה שאנחנו עושים

למה הבכורה חשובה כל כך בתורה?

למה ספר בראשית וכל התנ"ך מלאים במאבקים בין אחים על הבכורה? רעיון אחד מציע כי זה קשור ביחסים של היהדות הקדומה עם סביבתה

עוד דברים מעניינים: