פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: קבוצות

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: קבוצות

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים

האופי והתכלית של חיים בקבוצה

מדוע כל הפרימאטים הגדולים (למעט האורנג-אוטאן) חיים בקבוצות? כנראה מאחר והחיים בקבוצות נותנים להם יתרונות במאבק להישרדות. יתרונות אלו נלקחים כמובן מאליו שכן יונקים אחרים (כגון זאבים ודובים) מצליחים לשרוד היטב למרות שאינם חיים בקבוצות.

החיים בקבוצה נותנים לנו יתרונות כה חזקים (לדוג', איסוף מזון, התגוננות מפני טורפים וכו') שהם יוצרים אצלנו צורך פסיכולוגי להיות עם אחרים ולהשתייך לקבוצות.

בידוד מאחרים גורם לנו לעצב רב: נזירים פעמים רבות לוקים ב-Acedia (חוסר מרץ, ניכור ותגובתיות נמוכה לגירויים), אנשים בבידוד מאבדים את שפיותם וכו'.

ראשית נבחן מהי קבוצה. ע"פ אחת ההגדרות (Cartwright and Zander), קבוצה היא "אוסף של אנשים אשר יש בינם יחסים ההופכים אותם לתלויים זה בזה ברמה משמעותית". לדוג', אנשים הנוסעים יחד במעלית אינם קבוצה, אך אם המעלית מתקלקלת הם הופכים תלויים זה ובזה ולפיכך ייחשבו כקבוצה. מאחר והתלות נעה על רצף כך גם ההגדרה של קבוצה נעה על רצף (ע"פ הגדרה זו). לדוג', אזרחי מדינה הם "פחות" קבוצה מאשר חברי שבט כלשהו אשר באים יותר במגע אחד עם השני ותלויים זה בזה באופן יותר ישיר.

כעת נבחן את ההשפעה הפסיכולוגית של סוגי הקבוצות השונים. ראשית, נבחן את ההשפעה של אחרים, בין אם הם זרים או מוכרים. לאחר מכן נבחן מדוע לעתים אנו מתנהגים יותר באימפולסיביות כאשר אנו "אבודים" בקהל. לבסוף, נבחן את ההבדל בין ההחלטות שקבוצות בעלות לכידות גבוהה מקבלות לעומת ההחלטות של אינדיבידואלים.

נושאים קשורים:

הקלה חברתית

השקפות עכשוויות על קבוצות

 דה-אינדיבידואציה ופסיכולוגיה של האספסוף

מודעות עצמית ואינדיבידואציה

קבלת החלטות קבוצתית

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: