פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: השקפות עכשוויות על קבוצות

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים: השקפות עכשוויות על קבוצות

פסיכולוגיה חברתית – סיכומים

בשל הניסויים האחרונים מוסיף להתקיים ויכוח לגבי מדוע נוכחות האחרים בלבד מעלה את העוררות ולגבי מהי בדיוק נוכחות אחרים בלבד. עד כה המונח הוגדר רק באופן שלילי: מה שנותר לאחר שמסירים אפקטים אחרים (כגון חשש מהערכה) ולכן רצוי לנסח הגדרה חיובית, שכן זה יאפשר הסבר לכך שנוכחות האחרים בלבד אינה תמיד משפיעה על הביצועים (לדוג', אם האדם אינו מבחין בנוכחות האחרים).

חלק מהחוקרים טוענים כי לא נוכחות האחרים בלבד היא זו שגורמת לאפקט אלא המודעות לנוכחות האחרים. חוקרים אלו ניסחו את תיאוריית ההסחה-קונפליקט (Distraction-Conflict) המבוססת על הרעיון שמודעות לנוכחות האחר יוצרת קונפליקט בין מתן תשומת לב לאותו האדם ובין מתן תשומת לב למטלה בה עוסקים וקונפליקט זה הוא זה שגורם לאפקט ההקלה החברתית. טרם נאסף מספיק מידע על מנת להכריע בין התיאוריות, אך נמצא כי גם הסחה שאינה חברתית (לדוג', ביצוע שתי מטלות בו-זמנית) עשויה לגרום לאפקטים הדומים לאלו של ההקלה החברתית הסטנדרטית.

שנות המחקר הרבות הראו שבני-אדם הינם גירויים מורכבים והשפעתם לעתים מורכבת יותר מאשר "נוכחות בלבד". ראינו שפעמים רבות החשש מהערכה עשוי להגדיל את העוררות ולהגביר את אפקט ההקלה החברתית. בנוסף, לעתים נוכחות האחרים עשויה למסך את האפקטים הרגילים. לדוג', אם הנוכחים מזלזלים בהישגי המבצע, אז הביצועים ייפגעו גם במטלות פשוטות (בסביבות עבודה רבות יש נורמות נגד עבודה קשה מדי ועובדים מהירים מדי זוכים לכעס מצד העובדים האחרים). באופן דומה, פעמים רבות שחורים מתאמצים פחות בנוכחות שחורים אחרים על מנת לא להיראות "לבנים מדי".

תבנית התגובות שנוגדת ביותר את אפקט ההקלה החברתית היא בטלה חברתית (Social Loafing): הנטייה להתאמץ פחות בעבודה קבוצתית כאשר אין בקרה על התרומה האישית של המשתתף וכשלא ניתן להעריך אותך (לדוג', כשסוחבים יחד משקל כבד, נוטים להתאמץ פחות כי לא ניתן להעריך כמה אתה מרים לבד).

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: