שיוויון חופשי וחירות השיוויון אצל אטיין באליבר

אטיין באליבר, פילוסוף צרפתי, חשב כי המושגים "חירות" ו-"שיוויון" הם שני צדדים של אותו מטבע, וכי האחר אינו אפשרי ללא השני. הוא טוען ששני העקרונות אינם ניתנים להפרדה ומחזקים זה את זה, ודוחה כל רעיון של דיכוטומיה או ניגוד בין חירות לשוויון. באליבר טוען ששחרור אמיתי אפשרי רק כאשר אנשים נהנים מגישה שווה לחופש ויש להם את היכולת לעצב את חייהם בהתאם לרצונותיהם.

שיוויון מכיר בכך שתפיסות מסורתיות של חירות, המעניקות עדיפות לאוטונומיה של הפרט, יכולות להוביל מבלי משים לדחיקה ולדיכוי של קבוצות מסוימות בחברה. לדוגמה, מדיניות כלכלית חופשית עלולה ליצור פערים בעושר ובכוח, להגביל את החופש של מי שנמצאים בעמדות שוליים. לכן, באליבר קורא לתפיסה מכילה ושוויונית יותר של חופש, שבה החירות של אחד לא באה על חשבון האחר.

שוויון, חירות ושיוויונחרות

תפיסת החירות של באליבר מתרכזת בשחרור פרטים ממבנים מדכאים, אידיאולוגיות ומוסדות המגבילים את הפוטנציאל שלהם. שחרור זה אינו רק מושג שלילי של השתחררות מהאילוצים, אלא כרוך גם באישור חיובי של הסוכנות והיכולת להשתתף באופן מלא בחברה. בהקשר זה טובע באליבר את המושג "שוויונחירות", Equalliberty, המדגיש כי לא ניתן להשיג חירות אמיתית אלא אם היא מצטרפת למחויבות לשוויון.

שוויון, לפי באליבר, אינו רק עיקרון מופשט או מסגרת משפטית פורמלית. זה דורש מאמצים אקטיביים לטפל ולתקן אי-שוויון חברתי, כלכלי ופוליטי. ללא שוויון מהותי, ההבטחה לחירות נותרת חלולה עבור אלה שאין להם גישה למשאבים, הזדמנויות וזכויות בסיסיות. במילים אחרות, שוויון קורא לדמיון מחדש של החופש הלוקח בחשבון את התנאים הסוציו-אקונומיים הדרושים לאינדיבידואלים כדי לממש באמת את הסוכנות שלהם.

תפקיד המדינה ופעולה קולקטיבית

במרדף אחר שוויון, באליבר מדגיש את חשיבות המדינה והפעולה הקולקטיבית. בעוד שחירות קשורה לעתים קרובות לאינדיבידואליזם, באליבר טוען שניתן להבטיח חופש אמיתי רק באמצעות מאמצים קולקטיביים. למדינה תפקיד מכריע בשמירה וקידום השוויון על ידי הבטחת אספקת מוצרים ציבוריים, רשתות ביטחון סוציאליות והזדמנויות לכל האזרחים.

חזון השוויון של באליבר מדגיש גם את המשמעות של תנועות חברתיות ומאבקים קולקטיביים בקידום האמנציפציה והשוויון. אקטיביזם עממי וסולידריות חיוניים כדי לאתגר מבני כוח קיימים ולדחוף לשינוי מתקדם. באליבר רואה בתנועות חברתיות סוכנים קריטיים לשינוי, הפועלים לפירוק מערכות דיכוי וחתירה לחברה צודקת ושוויונית יותר.

לדעת עוד:

הרש"ר הירש ומרטין לותר קינג על הקשר בין עבדות מצרים לחופש וזכויות אדם

16 ציטוטים יפים על חופש וחירות

למה הבכורה חשובה כל כך בתורה?

למה ספר בראשית וכל התנ"ך מלאים במאבקים בין אחים על הבכורה? רעיון אחד מציע כי זה קשור ביחסים של היהדות הקדומה עם סביבתה

יהדות ותרבות המחלוקת

האם האמונה של היהדות באמת אחת היא האמונה שכדי להגיע אליה צריך לעמת בין אמיתות מנוגדות? על תרבות של מחלוקת מאברהם אבינו עד חכמי ימינו

עוד דברים מעניינים: