מושגי יסוד בשיטות מחקר בסוציולוגיה (מתודולוגיה)

סיכומים לבגרות בסוציולוגיה:מושגי יסוד בשיטות מחקר (מתודולוגיה)

עמוד זה הוא חלק ממאגר הסיכומים לבגרות בסוציולוגיה.

משתנה: מונח היכול לקבל ערכים שונים. למשל גובה הוא משתנה כי הוא יכול לקבל ערכים כמו נמוך וגבוה או 1.67 וכו'.

אבא הוא מונח ולא משתנה כי הוא אינו יכול לקבל ערכים שונים.

יש שני סוגי משתנים: משתנה תלוי ובלתי תלוי. בכל מחקר ניתן לזהות לפחות משתנה אחד מכל זוג.

 

משתנה תלוי: המשתנה שעליו מעוניינים ללמוד ואותו אנו רוצים להסביר. במשתנה זה נגרמים שינויים כתוצאה מפעולותיו של המשתנה הבלתי תלוי. לדוגמא: עמדה פלי פירסינג בקרב נערים.

 

משתנה בלתי תלוי: זהו המשתנה המשפיע, הגורם לשינויים משתנה התלוי נושא המחקר. הוא מסביר את התופעה שעליה אנו מעוניינים ללמוד באמצעות המחקר. לדוגמא: גיל, מין, מוצא עדתי..

 

הגדרה נומינלית: הגדרה מילונית. במחקר סוציולוגי ההגדרה המילונית תסתמך על מקורות סוציולוגים ורק לעיתים רחוקות על מילון כללי. נוכל לשער כי הגדרות נומינליות תהיינה דומות במחקרים שונים. הגדרות נומינליות מאפשרות אחידות בשימוש במושגים המקצועיים. ראה הרחבה אודות הגדרה נומינלית

 

הגדה אופרציונלית: הגדרה הייחודית למחקר מסויים וכוללת את הפעולות של החוקר במטרה למדוד את המשתנה המוגדר. במחקר על תוקפנות למשל, ניתן להגדיר את המשתנה "התנהגות תוקפנית" בקטטות ובמריבות. ראה הרחבה אודות הגדרה אופרציונלית.

 

שאלת מחקר: שאלה המהווה את הבסיס למחקר ובודקת את קיומו של קשר בין משתנים, למשל האם תסכול משפיע על תוקפנות? בשאלה זו המשתנה התלוי היא התוקפנות והבלתי תלוי הוא התסכול.

 

השערת מחקר: תשובה משוערת של החוקר לשאלת המחקר. השערת המחקר כוללת ניבוי לסוג הקשר ולכיוונו. כאן תוכלו למצוא הרחבה אודות השערת מחקר.

 

מושגי יסוד במחקר:

  • מערך מחקר: דרך לאיסוף נתונים. (קרא עוד על מערך מחקר)
  • משתנה תלוי: המשתנה המושפע במחקר. (קרא עוד על סוגי משתנים במחקר)
  • משתנה בלתי תלוי: המשתנה המשפיע , המופעל על ידי החוקר בזמן המחקר.
  • השערת מחקר: קביעה שיש קשר בין שתי משתנים וכיוון הקשר הצפוי.
  • שאלת המחקר: שאלה האם קיים קשר בין שתי משתנים.

 

ניסוי

ניסוי מעבדה: ניסויים המתרחשים בתנאי מעבדה.

ניסוי שדה: ניסויים שמתנהלים בסביבה הטבעית של הנחקרים.

מהו ניסוי: דרך שבאה לבדוק קשר סיבתי ע"י מניפולציה כלשהי.

קבוצת ניסוי: הקבוצה שעליה מופעלת המניפולציה.

קבוצת ביקורת: הקבוצה שלא מפעילים עליה מניפולציה. למשל, בניסוי של אש המניפולציה הייתה על אלו שלא אמרו להם מה הולך לקרות וקבוצת הביקורת היא על קבוצת השחקנים שידעו מה מתרחש.

להעמקת הידיעות שלכם בנוגע לשיטות מחקר בסוציולוגיה ובתחומי מדעי החברה בכלל אתם מוזמנים לעמוד שיטות מחקר שלנו המכיל חומר רב.

האם גם לבעלי חיים יש זכות לחיים?

הזכות לחיים היא הזכות הבסיסית ביותר שלנו, אך האם גם לחיות מגיעה להיות הבעלים של החיים שלהן? טיעונים פילוסופים לזכויות בעלי חיים

עוד דברים מעניינים: