פסיכולוגיה התפתחותית: הקשרי ההתפתחות

פסיכולוגיה התפתחותית: הקשרי ההתפתחות

סיכום זה הוא חלק ממערך הסיכומים בפסיכולוגיה התפתחותית וכן מאגר הסיכומים בפסיכולוגיה .

לכל אדם ישנם מספר הקשרים בהם מתחרשת ההתפתחות הפסיכולוגית שלו:

1. הקשר הביולוגי

א. המורשת האבולוציונית משפיעה רבות על דרכי פעילותם של הילדים מפני שהיא מורכבת מתכונות מסוימות המשותפות לכל היונקים (כגון: הנקה, יצירת יחסי גומלין עם אחרים וכו') ומתכונות האופייניות לבני האדם בלבד (כגון: הבחנה בצלילים של דיבור אנושי, למידה וכו').

ב. לכל ילד יש מטען גנטי אישי והקשר גנטי שונה במקצת להתפתחותו המשפיעים על ההתפתחות במישרין ובעקיפין, כגון: לתסמונת דאון קיים השפעות ישירות (הוא פוגע בהתפתחות גופנית ושכלית) והשפעות עקיפות (קיימות ציפיות מסוימות מילד עם תסמונת דאון המשפיעות על חינוכו, תנאי מגוריו וכו').

ג. בעת הלידה, המערך הביולוגי של הילד מורכב ממאפיינים שנוצרו בהשפעת גורמים סביבתיים, כגון: בריאותה של האם, התזונה שלה והשימוש בסמים או באלכוהול.

* תיעול– הגנים מרסנים או מגבילים את השפעתה של הסביבה על תכונות מסוימות, כגון: בגיל 4-6 חודשים, התינוקות מתחילים להפיק צירופים של עיצורים ללא קשר לתרבות.

2. הסביבה הקרובה

א. משפחה נחשבת לחלק המרכזי בסביבה הקרובה של הילד מפני שבני המשפחה מקיימים עימו יחסי גומלין ישירים ומסייעים לו ליצור יחסים חברתיים.

* איכות הטיפול של האמא בתינוק מושפעת משאר בני המשפחה.

*דטרמניזם הדדי- ההורים והילדים משפיעים זה על זה דרך התנהגותם, כגון: איכות הטיפול של האם בתינוקה מושפעת מהתנהגותם של שאר בני המשפחה, ולכן התנהגותה כלפי התינוק תשפיע עליו ולהיפך.

בני משפחה

* מודל החליפין- השפעות דו סימטריות מתמשכות בין הילדים לסביבתם, כגון: התנהגות התינוק משתנה בהדרגה בעקבות השפעות ההורים ובעקבות הבשילה.

I. מאפיינים

– מערכות משפחתיות הן מורכבות מפני שהן מכילות תתי מערכות (כגון: יחסים בין אחים ואחיות) המחוברים ברשת משולבת ולכידה.

דוגמא: אם האם מפתה את בנה, זה גורם לעוינות מצד הבת ולריחוק רגשי מצד בעלה.

– המשפחה היא מערכת דינמית הנתונה לשינוי ולהמשכיות באמצעות התרחבות או הצטמצמות, כגון: לידת תינוק או בשעת משבר.

– המשפחה פתוחה להשפעות מעגליות היכולות להופיע במהלך הדורות, כגון: קיים קשר בין ההרמוניה בחיי הנישואין של ההורים לאישיותם של הילדים.

דוגמא: אם ההורים נוקשים, ילדיהם ינטו להיות נוקשים בעתיד.

II. אחים ואחיות במשפחה

בתוך המערכת המשפחתית, יש לאחים ולאחיות השפעות ישירות ועקיפות.

א. ישירות- האחים משמשים כמורים, מודלים ובני לוויה.

ב. עקיפות- האחים משפיעים על התפתחותו של האחר באמצעות השפעתו על ההורים.

השפעתם מתווכת באמצעות היבטים אחרים של תפקוד המשפחה ובהסתגלותם לשינויים החלים על הילד, כגון: יחסים בין האחים והתנהגותם של ההורים כלפי ילדיהם.

III. ככל שהילדים מתבגרים, הם מוצאים את עצמם בסביבות הממלאות תפקיד מכריע בהתפתחות.

א. לקבוצת השווים קיימת השפעה עצומה על הילדים וחשיבותה גדלה ככל שהילדים מבלים בה זמן רב יותר. היא מלמדת אותם:

– לקיים קשרי גומלין במערכת יחסים שוויונית מפני שקבוצת השווים מאפשרת להם להבין את משמעותם של שיתוף פעולה, הוגנות וכו'.- ערכים, אמונות וכללי התנהגות.

– להתמודד עם תוקפנות.

ב. השכונה משפיעה על התפתחות הילד ע"י יצירת פעילויות והזדמנויות עבורם מבחינת משאבים, ערכים וכו'.

– מגורים בשכונות יוקרתיות משפיעות לטובה על התפתחותו של הילד מפני שהשכנים מקטינים את הדרדרותם לעבריינות באמצעות אספקת מידע אודות מקומות עבודה, פעילויות וכו'.

– שכונות עניות משפיעות על הילדים באמצעות:

*חברות קולקטיבי- המבוגרים משגיחים על הילדים.

*הדבקה התנהגותית- בעיות התנהגות נוצרות מהשפעותיהם השליליים של קבוצת השווים.

ג.לביה"ס יש השפעה חזקה על התפתחות הילד מפני שהוא נחשב למקום העבודה שלו.

– מנחיל נורמות וערכים מקובלים, כגון: ניקיון, משמעת וכו'.

– דרך הניהול של ביה"ס ויחסי הגומלין בין המורים לתלמידים קובעים את הישגם של הילדים.

– למידה משותפת משפרות את הישגם, יחסם החברתיים וכו'.

ד. תינוקות השוהים בבתי יתומים שמס' המטפלות בו מוגבל עלולים לסבול מחסכים ומפגיעה בהתפתחותם.

– רמת משכל נמוך.

– התפתחות פיזית ומוחית פגומה.

– הפרעות בהתפתחות חברתית (כגון: חוסר ביצירת יחסי גומלין חברתיים) ורגשית (כגון: דיכאון).

– בעיות התנהגות.

3. חברתי- כלכלי

א. השפעת תעסוקת של האם תלויה משני דברים:

– תגובת האב למצב, כגון: אם הוא אינו מרוצה מתעסוקתה של האם, הוא עלול לחוש רגשות שליליים כלפי ילדיו וכלפי חובותיו כהורה.

– התפתחות הילד קשורות לסיפוקה של האם ממעמדה התעסוקתי, כגון: חוסר סיפוק של האם ממצבה הכלכלי יהנו פחות מילדיהן, פחות בטוחות בתפקידן כאמהות ומתקשות להשתלט על ילדיהן.

ב. ילדים לאמהות לא נשואות סובלים מבעיות התפתחות, כגון: בעיות התנהגות או פיגור קוגניטיבי.

ג. ילדים להורים גרושים עלולים לסבול מירידה זמנית בהישגיהם ומהדרדרות לעבריינות באמצעות תובענות יתר וחוסר צייתנות, ולכן קשר מתמשך עם הורה שאין לו חזקה על הילד מצמצם את ההשלכות השליליות של הגירושים.

ד. מעמד חברתי

חוקרים מצאו הבדלים בדרכי גידול ילדים בין הורים ממעמד הפועלים להורים מהמעמד הבינוני, כגון: הורים ממעמד הפועלים משתמשים בענישה גופנית לצורך הדגשת צייתנות ושמירה על כללים נוקשים על מנת להגן על ילדיהם מסכנות הסביבה.

I. הילדים סובלים מבעיות בריאותיות תכופות, חמורות ומתמשכות מפני שהם:

– נולדו במשקל ירוד.

– זכו לטיפול רפואי גרוע ולתזונה גרועה.

בנוסף לכך, הם נוטים ללקות בחסכים התנהגותיים, רגשיים וקוגניטיביים, ולכן הילדים נושרים מביה"ס, מבלים במוסדות לעבריינים צעירים וסובלים מהפרעות נפשיות חמורות, כגון: סכיזופרניה.

II. משפחות עניות חשופות לשרשרת מתמשכת של אירועים שליליים (כגון: חוסר תעסוקה, עבריינות וכו') ולבעיות דיור, ולכן זה משפיע לרעה על ההורות והתפתחות הילד מפני שזה גורם להורים להיות מדוכאים, רגזניים וכו'. כתוצאה מכך, הם מתנהגים בתוקפנות כלפי ילדיהם באמצעות שימוש באיומים, עלבונות ואלימות. בעקבות זאת, הילדים מפתחים בעיות חברתיות ורגשיות.

אירועים שליליים

4. הקשר תרבותי

תרבות– קבוצת אנשים בעלי ערכים, אמונות וכללי התנהגות משותפים.

א. השפעות תרבותיות

מבוגרים בכל תרבות עומדים מול אותן המטלות העיקריות בגידול ילדים.

I. לספק לתינוקות את הטיפול הבסיסי הנחוץ להתפתחותם.

II. להכין את הילדים לתפקד כמבוגרים בעולמות המיוחדים להם.

III.חברות-  הנחלת כללי התרבות וערכיה החברתיים (כגון: התנהגויות, אמונות, ערכים והשקפות עולם) המתרחש באמצעות הוראה גלויה והתנסויות היום יומיות במהלך הילדות.

דוגמא: גן הילדים הסיני מלמד ביעילות רבה ערכים חשובים החיוניים לחיי היום יום בחברה הסינית, כגון: שליטה עצמית, ציות ושיתוף פעולה.

ב. תתי תרבויות– קבוצות מסוימות שערכיהן, אמונותיהן וכללי ההתנהגות שלהן שונים מאלה של התרבות השלטת, ולכן זה גורם להתנגשויות בין תרבויות.

דוגמא: בתרבות המסורתית בהוואי, האחים הבוגרים מטפלים בצעירים הנמצאים בקבוצות קטנות על מנת שילמדו את ערך העבודה בצוותא והעזרה ההדדית. דפוס זה מכין אותם לפתרון בעיות בקבוצה אך לא ללמידה בכיתה או להוראה יחידנית.

5. היסטוריה התפתחותית

א. משפיעה על המשך ההתפתחות של האדם בעתיד, כגון: לפי אריקסון, נטייתו של פעוט מסוים לעמוד בדרישות הוריו תלויה בטיבה של מערכת היחסים בין הילד להורה.

ב. הקשר להתפתחות בעתיד בעקבות שינוי גופני ואינטלקטואלי חל אצל ילדים עם הבשילה, כגון: הבנת השפה ושימושו מתאפשר בזכות בשילה עצבית וקוגנטיבית.

כאן תוכלו למצוא עוד סיכומים של האוניברסיטה הפתוחה וכן לקרוא על לימודי פסיכולוגיה.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: