סיכום: מיניות, מונוגרפיה ושיטה – הנאה תחת פטריארכיה : קתרין מקנון

סיכום: מיניות, מונוגרפיה ושיטה – הנאה תחת פטריארכיה : קתרין מקנון

מתוך: חברה ומגדר – סיכומים

על פי קתרין מקנון ב" מיניות, מונוגרפיה ושיטה – הנאה תחת פטריארכיה" השליטה הגברית היא מינית. משמעותה: גברים בעיקר עומדים בראש המיניות. המגדר הוא אחד.

תפקיד המיניות הגברית מתרכז בהתפרצות אגרסיבית על החלשים. פעולות אלה של הפגנת כוחניות נחוות כעוררות מינית, או אקט מיני. לפיכך, העדות על פגיעה מינית בנשים ע"י גברים יוצרת צורך בחקירה של מיקום המיניות בג'נדר ושל הג'נדר בתוך המיניות. תאוריה של מיניות הופכת פמיניסטית במידה שבה היא מתייחסת למיניות כאל מערכת חברתית של כוח גברי, מוגדרת ע"י גברים, נכפית על נשים ובעלת יסוד מגדרי. נשים הן נחותות לגברים באופן מיני. לגברים יש יחסי מטרה, נשים הן המטרה ביחסים אלה.במונחים פמיניסטים, משמעות העובדה שלכוח הגברי יש כוח היא שהאינטרסים של המיניות הגברית יוצרים את משמעות המיניות בחיים, כולל הדרך המקובלת והמוכרת לגבי האופן בו מין נחווה, מובע ומורגש.

לפי ההשקפה הפמיניסטית הרדיקלית, המיניות אינה תחום דיסקרטי של אינטראקציה, רגש או התנהגות. זהו מימד מתפשט וחודר דרך כל החיים החברתיים אשר דרכו מתפשט המגדר. שליטה ארוטית מגדירה את הגבריות המחייבת שלה ואילו כניעה ארוטית מגדירה את הנשיות שלה. ההבדלים המיניים הם פונקציה של דומיננטיות מינית. מפרספקטיבה זו, בקרב כל התרבויות, מיניות היא מה שהחברה הנתונה מגדירה כ"מיניות". כל מה שנקרא סקס, מיוחס לערך חיובי נורמטיבי. ההנחה היא שסקס הוא חיובי ושאי אפשר לחיות בלעדיו, משמעות הדבר היא כי מין הוא טוב, טבעי, בריא, חיובי, מקובל, מענג, ממלא ומספק ויש לאשר את קיומו והבעתו. חוסר הנטייה המינית של האישה מפורש כהגבלה או צמצום הפעילות המינית הגברית, מה שיוביל את אלה שנשארים לבד לאמץ התנהגות חייתית. קיימת חוסר יכולת לענות על השאלה האם יסוד האונס הוא מין או אלימות. לומר שאונס הוא אלימות ולא מין משמר את המין כדבר טוב באופן נורמטיבי. אם זה יה רק מעשה של אלימות, למה מעורב בזה אקט מיני ולא רק מכות?

כל מה שנחשב למין לא יכול להיות אלים, כל מה שאלים לא יכול להיות מין. משאלה זו המגשימה את עצמה, מאפשרת לאלה המפרידים בין מין ואונס להתנגד לאונס, בעוד הם מותירים את היסודות המיניים הגבריים בשליטה.

הפורנוגרפיה מתארת מין שעבר אובייקטיביזציה כיוון שהיא יוצרת את חווית המיניות, שהיא עצמה עברה אובייקטיביזציה. גברים המטרידים מינית, אומרים כי הנשים הן אלו שמטרידות אותם באופן מיני, הם מעוררים על ידי נשים שמרחיקות אותם. אי שוויון זה כל מה שהופך למיני דרך הפורנוגרפיה, זה מה שסקסי בכך. ככל שאי השוויון גובר, כך זה נהיה יותר מיני. האלימות כלפי נשים בפורנוגרפיה היא הבעה של הירארכית המגדר, הקיצוניות של ההירארכיה מובעת ונוצרת דרך הקיצונית של הניצול, כך שמייצרת את הקיצוניות של התגובה המינית הגברית. נשים מתמודדות עם אובייקטיביזציה דרך הניסיון לענות על הסטנדרטים הגבריים, ומדידת ההערכה העצמית שלהן, ע"י הרמה שבה הן מצליחות בכך. נראה כי נשים מצליחות להתמודד עם ניצול מיני בעיקר דרך הכחשה או פחד. בצד ההכחשה, אנרגיה עצומה מושקעת בהגנה על תחושת המיניות, כטובה מספיק וככזו שמשתפרת כל הזמן, בניסיון להפוך את תחושת המיניות לטובה יותר, כפי שאמורה להיות.

פורנוגרפיה על פי קתרין מקנון גם מוגנת באופן שגרתי תחת ההגדרה של "פנטזיה", כלומר, אינה אמיתית. הפורנוגרפיה היא אכן אמיתית: המין, אשר עושה אותה, הוא אמיתי ולעיתים הינו ניצול מיני, והמין שהפורנוגרפיה מייצרת הוא מין אמיתי גם כן ולעיתים הוא ניצול.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: