סיכומים לבגרות בפסיכולוגיה: למידת בריחה ולמידת הימנעות

סיכומים לבגרות בפסיכולוגיה: למידת בריחה ולמידת הימנעות

הסיכומים עוזרים לכם? אנא שקלו לתת תרומה קטנה בתמורה… אפשר גם לעשות לייק!

חזרה לרשימת סיכומים לבגרות בפסיכולוגיה 

למידת בריחה:
למידת תגובה, המפסיקה את הגירוי הבלתי נעים ונלמדת ע"י חיזוק שלילי.

למידת הימנעות: למידת תגובה המונעת את הגירוי הבלתי נעים עוד בטרם התרחשותו.

להבדיל מלמידת בריחה, המפסיקה את הגירוי הבלתי נעים, בלמידת הימנעות איננו חווים את הגירוי הלא נעים, משום שאנו מבצעים פעולה, המונעת מראש את הופעתו.

כדי שתהליך זה יתרחש, בשלב הראשון עלינו להתנסות בתחושה הלא נעימה, שהגירוי הלא נעים מעורר. לאחר החוויה הלא נעימה נרצה למנוע מראש את הופעתה שוב על-ידי פעולה מקדימה. איך נוכל לדעת שהתחושה הלא נעימה תקרה בעתיד? דבר זה יתאפשר כתוצאה מהופעתו של סימן מקדים, המבשר את בואו של הגירוי הלא נעים. ברגע הופעתו של סימן זה – נתחיל לפעול.

סקינר המחיש את למידת ההימנעות בניסוי מעניין.
עיקרו של הניסוי:
חולדה מוכנסת לתיבה, שבצדה האחד יש זרם חשמלי.
לפני מתן הזרם החשמלי נדלק אור.
עם הזמן למדה החולדה לנתר לצד האחר של התיבה (שאינו מחושמל) כבר עם הדלקת האור.

 

 

 

כיצד זה קרה?

בלמידת ההימנעות שני שלבים:

שלב א: התניה קלאסית

אור (גירוי ניטרלי)

אין תגובת פחד

זרם חשמלי (גירוי בלתי מותנה)

פחד (תגובה בלתי מותנית)

אור (גירוי ניטרלי) + זרם חשמלי (גירוי בלתי מותנה)

פחד (תגובה בלתי מותנית)

אור (גירוי מותנה)

פחד (תגובה מותנית)

שלב ב: התניה אופרנטית

קפיצה לצד האחר של התיבה (תגובה)

הפסקת הפחד (חיזוק שלילי)

 

 

ראו את ההבדלים בין למידת בריחה ולמידת הימנעות בטבלה הבאה:

למידת בריחה

למידת הימנעות

האם חווים את הגירוי הלא נעים?

כן ורק אחר כך בורחים ממנו

לא חשים בגירוי הבלתי נעים.

איזו התניה מעורבת בלמידה?

התניה אופרנטית

התניה קלאסית + התניה אופרנטית

האם יש סימן מקדים לגירוי

הלא נעים?

אין סימן המבשר על בואו של הגירוי הבלתי נעים

 תמיד קיים סימן המבשר על בואו של הגירוי הבלתי נעים

דעיכה הכללה והבחנה:

דעיכה: הפסקת התגובה בעקבות הפסקת החיזוק.

הכללה: ביצוע אותה תגובה הדומה לגירוי המקורי.

הבחנה: למידה להגיב רק לגירוי אחד באמצעות חיזוק התגובה רק בנוכחות אותו גירוי.

עוד דברים מעניינים: