מבוא לסוציולוגיה – סיכומי מאמרים: אווה אילוז/ "כשהרומנטיקה יצאה לשוק"

מבוא לסוציולוגיה – סיכומי מאמרים: אווה אילוז/ "כשהרומנטיקה יצאה לשוק"

ראו: מבוא לסוציולוגיה – סיכומים


הפרק "כשהרומנטיקה יצאה לשוק" של אווה אילוז בתוך "האוטופיה הרומנטית" מנסה לענות על 2 שאלות מרכזיות:

  • מהו התפקיד של ההיבט התרבותי של הרומנטיקה בעיצוב שוקי הצריכה להמונים? רומנטיזציה של מוצרי הצריכה = תרבות משפיע על כלכלה, רוח על חומר. (וובר)
  • כיצד עוצבו אמות מידה רומנטיות חדשות בהשפעת מאבקי המעמדות, דרכים בהם השתלבה הרומנטיקה בצרכנות, מוצרי צריכה וטכנולוגיות של תרבות הפנאי? עד שהפכו למזוהים עם אותם מוצרים וטכנולוגיות פנאי של שוק ההמונים. מסחור הרומנטיקה= כלכלה משפיע על תרבות, חומר על רוח. (מרקס)
  • השינוי החומרי שמהווה את הבסיס לשינוי שחל בתרבות: חל הבסיס של ההתפתחות החומרית הוא גידול בהכנסה, הפחתת ששעות העבודה ופיתוח תרבות הפנאי. במקביל יש פיתוח טכנולוגי ופרסומי. גם הנשים עוברות תהליך של שחרור – שוויון.
  • מושג הרומנטיקה משנה את הקונטקסט שלו, הרומנטיקה לא נקשרת יותר לעולם הדתי (עידן ויקטוריאני), כיוון שהקשר בין הדת לרומנטיקה הולך ומתערער. מושג הרומנטיקה נהיה חילוני יותר. מושא האל מוחלף במושא האהבה, הופך לעתים לאליל. האהבה שביטאה ערך דתי, שנחשבה לחובה מוסרית של האדם, הופכת לערך בפני עצמו.
  •  תוך כדי כך הולך ונוצר קשר בין אהבה, נישואים ואושר. אהבה הפכה מאידיאל מוסרי לאידיאל אישי ודרך למימוש העצמי.
  • עולם החומר, הקפיטליזם המתפתח, חדר לעולם הרוח והשפיע על עיצובו. כניסת הקפיטליזם הולידה אמצעים חדשים (פירסום, תקשורת) שהעמידו את הרומנטיקה במרכז התרבות. האידיאל הרומנטי עובר שינויים בגלל מפגש עם עולם החומר.
  • הכלכלה מכתיבה את יחסי האהבה-כסף. המדיומים מציגים את האהבה כנבנית לא על הרגש אלא על החזות. (דגש על יופי, טיפוח), המדיום עשה מטריליזציה לרגש, היופי הפך למבטא רגש. הם קשרו את הרומנטיקה לתרבות הפנאי ועיצבו לאדם אידיאלים שהוא יכול לממש בקלות, ע"י רכישת מוצרים. (טשטוש מציאות ודמיון, שחקנים נאהבים בסרט, נאהבים גם במציאות)
  • ע"י קישור רומנטיקה לצריכה – מוכרים יותר, מרחיבים את שווקי הסחורות, מגוון המוצרים. הציבור נמצא בתודעה כוזבת – חושב שהוא פועל למען עצמו, רומנטיקה אך למעשה הקשר החד משרת את בעלי ההון, שמרוויחים מהמוצרים. יוצרים דימוי – שעל מנת לתחזק את הקשר יש לצרוך יותר.
  • השיא הוא כאשר המדיום (חומר שחותר לרווח כלכלי) מחליף את הרגש, כאשר המדיומים מלמדים את הציבור להרגיש. (נערים לומדים להתנשק מהטלויזיה), המדיום מחליף לגמרי את מושג האהבה, חדל להיות רגש טבעי ואותנטי.
  • כשהקפיטליזם מתפתח, הייצור הופך להיות ממוקד,ייחודי יותר. עולה חשיבות סגנון החיים, כסמל השתייכות- צומחת גם האוטופיה הרומנטית. צומחת תרבות שמציבה את האהבה הרומנטית כדבר מרכזי שאליו צריך לשאוף. תרבות צריכה מעצבת את הזהות. מביעים אהבה באמצעים צרכניים.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: