סיכום מאמר: גביזון \ ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: מתחים וסיכויים

סיכום מאמר: גביזון \ ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: מתחים וסיכויים

גביזון רות, ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: מתחים וסיכויים, (מכון ון ליר בירושלים / הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1999), עמ' 36-45.

מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית – סיכומי מאמרים

סיכומי מאמרים במדעי המדינה

האם ניתן לשלב בין "יהודית" ל"דמוקרטית"? כן!

כהנא וחילונים ליבראליים סוברים שישראל אינה יכולה להיות גם יהודית וגם דמוקרטית. הראשון רוצה מדינת הלכה ואילו השני אומר שהגדרת המדינה כיהודית אינה טךמעניקה לאזרחיה הלא-יהודים מעמד שווה ולכן אינה דמוקרטית. גביזון חושבת אחרת ונותנת פרשנו אחרת שמיישבת את המתח בין יהודיות לדמוקרטיה.

זיקה לדת אינה חייבת חיבת להיות תיאוקרטיה, אך האם ההסדרים הדתיים הקיימים בישראל שוללים את אופייה הדמוקרטי?

הזיקה לדת אינו הפירוש היחיד ליהודיותה של המדינה – גם רוב יהודי וגם הלאום של המדינה שהוא יהודי הם פירוש. לאום אינו עניין אזרחי בלבד, אלא קשורים בו מרכיבים אתניים ותרבותיים. כל עוד מתקיים בארץ רוב יהודי ניכר בשילוב מתן זכות שווה של השתתפות פוליטית לכל האזרחים, השילוב בין יהודית לדמוקרטית יכול להתקיים.

ליברליזם ניטראלי = ביטול כל זיקה תרבותית/אתנית/דתית של המדינה ("מדינת כל אזרחיה"); מבחינת ליברלים אלו, ישראל לא יכולה להיות דמוקרטיה. גביזון לא מקשרת בין חוסר ניטראליות לחוסר דמוקרטיות.

"מדינת כל לאומיה" = הכרה בזכויות קולקטיביות על בסיס לאומי בתוך המדינה.

העובדה שיש בפועל הבדל ביחס בין יהודים לערבים (עד כדי הפליה) לא מונעת מישראל להיות דמוקרטיה. עצם קיומם של מיעוטים החשים באופן טבעי ניכור ביחס לשלטון ולמדינה אינה תופעה ייחודית לישראל, והיא קיימת במדינות דמוקרטיות אחרות. במילים אחרות, מיעוטים לא הופכים את המדינה ללא דמוקרטית. בנוסף, הערבים אזרחי ישראל נהנים מזכויות פוליטיות משמעותיות ושוות וממידה לא מבוטלת של חירות ובטחון, לכן גביזון איננה חושבת שיש בתחושת הניכור שלהם כדי לשלול את אופייה הדמוקרטי של המדינה.

האם יש הצדקה למדינה שיש לה ייחוד יהודי? כן!

קל יותר להצדיק מדינה המעניקה שוויון מלא לכל אזרחיה, ולכן חובת ההצדקה חלה על מי שמבקשים לסטות מהחזקה של שוויון אזרחי. קיימות לנו שלוש הצדקות:

  1. מרכיב ההגדרה העצמית כזכות יסוד חשובה.
  2. קיומו של עם יהודי כבסיס לזכות הגדרה עצמית מדינתית בארץ ישראל ובעקבות מפעל ההתיישבות הציוני, הרדיפות מהן סבלו היהודים והחלטת האו"ם בעד הקמת המדינה.
  3. המחיר שנדרש מתושבי הארץ הערבים מוצדק היום. בעבר הוא לא היה מוצדק מכיוון שהערבים היו כאן רוב. היום המצב שונה – היהודים הם רוב שאין לו בית אחר ויש להם זכויות לגיטימיות לביטחון אישי ולהשתייכות קהילתית.

גביזון מתריסה כנגד המצב הקיים בו אנו שולטים במולדת הפלסטינית ופוגעים בפלסטינים עצמם. מצב זה מכרסם בהצדקה של מדינת לאום יהודית.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: