מבוא להיסטוריה עולמית – סיכומים

מבוא להיסטוריה עולמית – סיכומים

"מבוא להיסטוריה עולמית" הוא קורס הנלמד במסגרת המחלקה להיסטוריה באוניברסיטה העברית והוא מהווה סקירה של ההיסטוריה האנושית ממעוף הציפור. להלן תמצאו סיכומים של הקורס "מבוא להיסטוריה עולמית" המבוססים על הקורס בנושא שמעביר יובל נח הררי שגם הפך אותו לספר מצליח בשם "קיצור תולדות האנושות" (שהוא, להבדיל מהסיכומים כאן, מעין הרחבה של מבוא להיסטוריה עולמית).

מבוא להיסטוריה עולמית בוחן את ההיסטוריה האנושית דרך שלוש מהפכות גדולות של האנושות:

  1. המהפכה הלשונית (50 אלף שנה)
  2. המהפכה החקלאית (10 אלף שנה)
  3. המהפכה המדעית (לפני 500 שנה)

מבוא להיסטוריה עולמית מתחיל עם ההומו ספיינס וההומו ארקטוס והתבססותו של ההומו ספיינס כשליט העולם. לאחר מכן ממשיך מבוא להיסטוריה עולמית עם דיון בהתפתחות השפה והמהפכה הלשונית שאותו מזהה הררי כתחילת ההיסטוריה. הקורס מקדיש פרק לנושא של ההתנחלות האנושית באוסטרליה ובחברות הלקטים-ציידים ומשם הוא ממשיך לדון במהפכה החקלאית והשלכותיה של המהפכה החקלאית ודיון במהפכה החקלאית ומהפכות בהיסטוריה. משם ממשיך מבוא להיסטוריה עולמית לדון בהתפתחותה של התרבות הפטריארכלית ובהמצאת הכתב והשלכות המצאת הכתב כשלב הבא והחשוב של ההיסטוריה האנושית. הקורס פונה לנושאים מתודולגיים עם דיון בחקר התרבות באנושות ובהיסטוריה, הבעיה התרבותית והסיבה לשינוי של תרבויות. כמו כן דן הקורס בנושאים של גובליזציה, הכסף וכן תפקידן ההיסטורי של אימפריות בתולדות האנושות וכן השלכותיו של האימפריאליזם. כמו כן דן מבוא להיסטוריה עולמית בנושא של דתות וכן הקשר בין דתות ואידאולוגיות. משם ממשיך הקורס לדון במהפכה המדעית, האימפריאליזם האירופי, גילוי יבשת אמריקה וההשלכות שלה באירופה. כאשר מגיע מבוא להיסטוריה עולמית אל ימינו אנו אחד הנושאים החשובים ביותר בהם הוא דן הוא זה של הקפיטליזם ועלייתו כצורה הדומיננטית לארגון יחסים בין אדם במאה ה-20. המהפכה התעשייתית ומהפכת הייצור והשלכות המהפכה התעשייתית גם הן כמובן תחנות חשובות ביותר בתולדות האנושות ונושא שנדון בהרחבה במסגרת מבוא להיסטוריה עולמית.  הקורס כמו כן דן במושג הלאום שהתפתח בתקופה זו וכן בעצם המובן של סדר אנושי וחברתי לפני שהוא עובר לדון בנושא האושר ותפיסות שונות במחקר לגבי האושר ואלטרנטיבות לתפיסת האושר המערבית. בסיומו דן מבוא להיסטוריה עולמית בשאלות של אבולוציה והכיוון שבו מתפתחת או עשויה להתפתח האנושות במאות השנים הקרובות.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

חמש שאלות לזיהוי חרטטנים

חמישה כללי אצבע שיעזרו להם לזהות חרטא כשאתם פוגשים אותה ולהתמודד עם טענות ומידע שמוצג בפנינו. המדריך להמנעות מחרטטנים

להשתפר: