מבוא להיסטוריה עולמית: חברות לקטים-ציידים

מבוא להיסטוריה עולמית: חברות לקטים-ציידים

מבוא להיסטוריה עולמית – סיכומים

לקטים ציידים

 • האלימות – 25% אחוז מהגברים. 20% מהנשים – מהאוכלוסייה היו מתים מחבורות וקרבות.
 • הסיבות לאלימות הגבוהה: מאבקי שטחים ומשאבים (מי יצוד את העדר שבאמצע), סכסוכים אידיאולוגיים-פוליטיים.
 • היו מעט מאוד מחלות בימי הלקטים-ציידים.
 • באופן יחסי תמותת התינוקות היא קטנה. יש יחסית מעט מאוד תינוקות.

חיים רעיוניים-מנטליים בימי הלקטים ציידים

 • פסל מלפני 20-25 אלף שנה.
 • הכישורים הקוגניטיביים והרגשיים היו זהים לאלו שלנו.
 • ·         קושי בגילוי: קשה מאוד להבין היסטורית את החיים הרעיוניים והרגשיים. בכלכלה אפשר לדעת כמה קלריות אדם צריך כדי להתקיים, כמה אגוזים צריך לאכול וכד'.

האנימיזם

 • האנימיזם: אמונה בכך שהסדר בעולם מושתת על יחסים חברתיים הדדיים בין מספר רב מאוד של ישויות פרסונאליות (שכוללים גם את בעלי החיים, הצמחים, הדוממים וכד', וגם רוחות ודברים מיסטיים – העין, העץ הגדול, הרוח של סבא וכד'), אשר רק חלק קטן מהן הם בני אדם.

–          אין מחסום הרמטי בין בני אדם ליתר הישויות בעולם- אפשר לתקשר עם ישויות אחרות: הם מסוגלים לתקשר אלו עם אלו באופן ישיר, באמצעות דיבור, שירה, ריקוד, טקסים וכד' – אפשר לדבר עם רוחות המתים, עם החיות וכד'.

–          רב המתקשרים הם מאוד קונקרטיות ומעשיות (מדברים עם סבא, מדברים עם הסלע הזה.)

–          האנימיזם הם הדתות הנפוצות ביותר בקרב  הלקטים הציידים.

–          אין מדרג היררכי ברור בין האדם לישויות האחרות: הישויות האחרות אינן קיימות רק כדי לספק את צרכי האדם. מצד שני, הישויות האחרות גם אינן אלים השולטים באדם.

 • אנימיזם כקונטרה לתאיזם: האמונה שהסדר בעולם מושתת על סדר היררכי אלים=>בני אדם=> ישויות אחרות. האנימיזם אומר שאין הבדל היררכי עקרוני.
 • הריבוי האדיר באנימיזם: כמו שבתאיזם יש גוון אדיר, גם באנימזם יש הבדלים אדירים בין הדתות.

עלינו להודות בברותינו – המידע על הדתות הישנות הוא קטן מאוד:

 • מגיע משני מקומות

–          שרידה של דתות שעד היום מאמינים בה.

–          הקליפה החומרית שכל דת יוצרת לעצמה: ממצאים ארכיאולוגים.

 • שום דבר לא תופס על דתות של לקטים-ציידים:  אנחנו לא מכירים לגמרי את הסיפור של המין האנושי. (89-90% מטווח האפשרויות האלו נסתר מעינינו.)

סיכום – עולם הלקטים-ציידים:

 • עולם עשיר יחסית.
 • תזונה, שעות עבודה, מאמץ וכד' – המצב היה אדיר לעומת אחרי המהפכה החקלאית.
 • אין שחר לטענת שההיסטוריה האנושית הולכת ומעלה את איכות החיים, את שביעות הרצון ואת האושר. לא ברור עם בני האדם חיים טוב יותר ממה שאנשים היו חיים טרם המהפכה החקלאית (אחריה יש רעב ואחריה יש מחלות).
 • האנושות הולכת וצוברת יותר כח ויותר קדמה.
 • ·       סיימנו את הרבע הראשון שלמבוא להיסטוריה עולמית: עד המהפכה החקלאית, דרך המהפכה הלשונית.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: