מדעי המדינה: תרבות פוליטית וחברה אזרחית

תרבות פוליטית:

במדע המדינה תרבות פוליטית היא תרבות בה הפרט מעצב את תפיסת עולמו של הפרט, ישנם סוכני חיברות לתרבות פוליטית: הורים, בה"ס, אמצעי תקשורת. מתוך הדרך שבה האזרחים תופסים את הפוליטיקה נוצרת ה-תרבות הפוליטית. תרבות פוליטית עניינה בתפיסה ולא בהתנהגות, מתוכה צפויות לנבוע התנהגויות מסוימות.

תרבות פוליטית פרוכייאלית: במדינות לא מפותחות, בהן השלטון המרכזי לא מצליח לפרוס את יריעותיו הרבה מעבר לעיר הבירה- התרבות הפוליטית דלה.

תרבות פוליטית נתינית: האזרחים מודעים על ההשפעה של הפוליטיקה על חייהם אך מרגישים שאינם יכולים באמת להשפיע.

תרבות פוליטית השתתפותית: האזרחים מודעים להשפעתה של הפוליטיקה על חייהם ולוקחים חלק ענייני בהשפעה על מקבלי ההחלטות.

אלמונד וורבה ערכו מחקר (ע"י סקרים) וגילו כי בכל מדינה קיימות 3 התרבויות. הם טענו ששילוב 3 התרבויות הנ"ל יאפשר יציבות למדינה. אם אחת מהתרבויות תשלוט – המדינה תקרוס. אלמונד וורבה ייסדו את המושג: תרבות אזרחית.

טענת החוקרים היא שתרבות פוליטית מסוימת תקבע את אופי המשטר(דמוקרטי, אוטוריטארי)

הביקורת נגד המחקר שואלת: האם זה באמת כיוון הקשר? או אולי ניתן לומר כי אופי המשטר יוצר תרבות פוליטית (לדוג': אזרחים הנמצאים תחת שלטון אוטוריטארי שנים רבות הם נהפכים לנתינים)

חברה אזרחית:

התפיסה המקובלת היא שהחברה האזרחית היא מרכיב מרכזי בדמוקרטיה. ציבור של פרטים בודדים אינו יכול לעמוד לבדו מול כוחה של המדינה, לכן נתפסת החברה האזרחית כקבוצת נגד לשלטון, עצם הותרת חלק מהמשאבים מחוץ לידיה של המדינה הוא מרכיב חשוב בדמוקרטיה. חברה כזו יכולה לשמר את הדמוקרטיה ולפקח על המדינה. אחת הדוגמאות לכך: קבוצות "ירוקים" שפועלים בשביל כלל האזרחים לשימור הטבע והסביבה .

החברה האזרחית נתפסת כמי שמטפחת את פעולת הפרט, התארגנויות חותכות(בחברה אזרחית קיימת הידברות בין פלגים שונים, הפריה הדדית), תרומה לחוסן של הפלורליזם והדמוקרטיה.

ביקורת:

1)תפיסה מוגזמת וחשדנית כלפי המדינה. ניתן לקחת את ארה"ב והקשר של האזרחים לשלטון. החברה האזרחית עשויה להיות גורם אלטרניטיבי ומאיים על המדינה, כאשר אין לשלטון המדינה סמכות ממשית בפני האזרחים (לדוגמת: המאפיה האיטלקית באיטליה)

2) מתן תשומת לב ואוטונומיה לקידום ערכים של קבוצות אנטי-דמוקרטיות ואנטי-ליברליות.

3) בחברה האזרחית אין חלוקת ייצוג. נשמע קולם של אנשים בעלי משאבים, פנאי, קירבה לאמצעי המידע וכו'. לכן המבקרים יאמרו שאסור לתת לחברה האזרחית כוח מופרז מדי.

ראה גם: תרבות פוליטית דמוקרטית מול תרבות פוליטית לא דמוקרטית

מבוא קצר למחשבה של חנה ארנדט

מבוא קצר להגותה של חנה ארנדט עם ביוגרפיה, קישורים למאמרים, ציטוטים וסקירה של ספרי חנה ארנדט כמו "יסודות הטוטליטריות" ו"אייכמן בירושלים"

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: