סיכום מאמר: זאב שטרנהל – יסודות הפשיזם

של זאב שטרנהל "יסודות הפשיזם" (עמ' 15-60)

שטרנהל שם דגש על תקופת העיצוב והגיבוש של האידיאולוגיה הפשיסטית.

לפשיזם שתי הנחות יסוד:

 1. הפשיזם היה תופעה תרבותית לפני שהפך לכוח פוליטי, כלומר, קודם היתה כאן תופעה אינטלקטואלית, תרבותית ואידיאולוגית ורק אחר כך תורגמו אלו לכוח פוליטי.
 2. הגיבוש האידיאולוגי קדם לצבירת הכוח הפוליטי.

הפשיזם אינו בלבד שולל אידיאולוגיות אחרות אלא גם מציע תיאוריה חדשה שהיא סינתזה של תיאוריות אחרות. בניגוד לחוקרים אחרים שהתייחסו לפשיזם כתוצר מלחמת העולם הראשונה, מראה לנו שטרנהל שורשים אחרים שמתוכם צמח הפשיזם.

הפאשיזם היה בתחילתו תנועה תרבותית שצמחה כנגד תנועת ההשכלה והמהפכה הצרפתית. הוא אינו תחייה זמנית של המקיאבליזם, אלא חלק בלתי נפרד מהתרבות האירופית. הפאשיזם נולד בימין המהפכני בצרפת, כמו גם הרוויזיוניזם של ג'ורג' סורל, שהיה תנאי לעלייתו.

ביקורת הפשיזם על הליברליזם: הפאשיזם הוא בראש ובראשונה התקוממות נגד המורשת של הדמוקרטיה הליברלית. האידיאולוגיה הפשיסטית ראתה באומה / מדינה כעומדת מעל הכול ומכתיבה את המוסר. האומה היא זו שקובעת את החוקים והמוסר וכל מה שמשרת את האומה הוא לגיטימי. על פי הליברליזם האדם קודם למדינה ולכן הפשיזם התנגד לליברליזם.

ביקורת הפשיזם על המטריאליזם:

האדם במטריאליזם נתפס על פי הסתכלות כלכלית. הפשיזם יוצא נגד הסתכלות זו וטוען שברגע שיש מעמדות זה רק מזיק למדינה שכן שאיפתם היא ליצור מדינה שאנשיה הם בעלי זיקה למדינה עצמה ולא למעמד כלשהו. הגישה המעמדית מסתכלת על הפרט כשייך למעמד מסוים ואילו בפשיזם האדם שייך למדינה.

הבדלים בין פאשיזם לנאציזם:

 1. הנאציזם מתבסס על דטרמיניזם (קביעה) ביולוגי.
 2. בנאציזם, עפ"י תורת הגזע, המלחמה בגזעים הנחותים קדמה למלחמה בקומוניזם.
 3. עפ"י הנאציזם – היה ניתן להחזיר מרקסיסטים בתשובה ולהגיע להסכמים עם הקומוניסטים. (עם היהודים זה לא יתכן).
 4. האנטישמיות לא היתה מיסודות הפאשיזם (מוסוליני היה רה"מ איטליה מאז 1922, אך חוקי הגזע באיטליה הותקנו רק ב 1938).

הפאשיזם הינה תרבות פוליטית קהילתית הדוחה את האינדיווידואליזם ומנסה לאחד את החברה ואת כל המעמדות בה.

הוא יוצא נגד התפרקות החברה לקבוצות אנטגוניסטיות והפיכת האדם לכלי בידי התעשייה, למרות שאינו יוצא נגד הטכנולוגיה ונגד כלכלת השוק החופשי. הפאשיזם מאמץ את הקפיטליזם (והרכוש הפרטי), אך בו בזמן יוצא נגד הרעיונות הליברלים.

מקורות הפאשיזם:

 1. לאומיות שבטית-"לאומיות האדמה והדם רואה באומה גוף חי בעל קיום משלו" ללא תלות ברצון היחיד. לפי רעיון זה מתייחסים לאומה כאל יחידה סגורה עם קיום משלה שאינו תלוי ברצון היחיד. עצם התייחסות זו לאומה מכתיבה שיעבוד של היחיד לקהילה ולכן יוצאת נגד נורמות אוניברסליות וגורסת כי השייכות לאותו שבט היא שקובעת את הלאום. שייכות זו יוצרת קרבה של אדם לאדם וריחוק של האדם מפגעי המודרניזציה ולכן הופכת את האדם לאזרח מועיל ונאמן יותר למדינתו.
 2. רוויזיה מרקסיסטית- בתקופת המאה ה20 לא התחוללה המהפכה שחזה מרקס אלא להיפך- היה שיפור ניכר בתנאי העבודה של הפועלים, נוצרה דמוקרטיזציה, זכות בחירה והתחזקות הזיקה הלאומית על חשבון הזיקה המעמדית. רבים קיבלו על עצמם את הסדר הבורגני והתיאוריה המרקסיסטית נתפסה כפיקציה היסטורית . המרקסיסטים החליטו לערוך שינויים בתיאוריה – הרוויזיה המרקסיסטית- בשלב הראשון הרוויזיה המהפכנית באה לבקר את המרקסיזם וטענה שמכיוון שהקפיטליזם לא עומד בפני עצמו על המרקסיסטים לעודד קיטוב חברתי על ידי אי התערבות בשוק, צירוף כוחות חדשים שיהרסו את הדמוקרטיה, זניחת המחשבה על דטרמיניזם היסטורי. הם גרסו כי על מנת שייווצר הקיטוב החברתי אל להם לשבת בחיבוק ידיים ולהמתין לפרוץ המהפכה אלא עליהם לפעול למענה. מכיוון שהכלכלה לא מוטטה את המבנה החברתי יש לפנות למרכיב הפסיכולוגי באדם- הרצון, האינטואיציה, המיתוסים- כל אלה יובילו למהפכה. בשלב השני העובדה שהמהפכה לא תתעורר מלמטה- מהפרולטריון, תוביל לשינוי במבשרי המהפכה, כלומר, אם הפרולטריון לא יוביל את המהפכה אז האומה כולה תוביל אותה ככוח חברתי מהפכני שיחסל את הסדר הליברלי דמוקרטי, קפיטליסטי.
 3. פוטוריזם-זרם תרבותי שנתן ביטוי פוליטי לתפיסה אסטטית שבעיקר דיברה על אלימות, היללה את הסכנה. היה רצון בהחלפת התרבות השלטת והצעדת העולם לעבר הקידמה- מחיקת הקיים ובניית תרבות חדשה- מהפכה תרבותית. נכתב המניפסט הפוטוריסטי (1909) – הילול המלחמה, המאבק, הגבורה ואהבת הסכנה ונגד התרבות והאמנות.

משלושת מקורות אלה נוצרה האידיאולוגיה הפשיסטית. האזרחים היו מוכנים להקריב עצמם למען המדינה והתייחסו למלחמה כדבר לגיטימי.

כל היסודות האינטלקטואליים והאידיאולוגיים לפשיזם הונחו בצרפת אך באיטליה היו התנאים שאפשרו לקחת את אותה אידיאולוגיה ולתרגם אותה לכוח פוליטי.

עקרונות הפשיזם:

 1. ערכי משמעת, סמכות, סולידאריות חברתית, נכונות לשרות הכלל והקרבה לענה.
 2. כיוון שהאומה נמצאת המצב מלחמתי מתמיד (ריאליזם) – מוכנות למאמץ מלחמתי מתמשך.
 3. אומה חזקה הנלחמת בכל גרמי הפירוד בתוכה.
 4. מלחמה ב:
 5. הדמוקרטיה היא אינטרס של הבורגנות, לכן יש למסד "אתנרכיה" (משטר של יצרנים ומלחמה בטפילים).
 6. מרקסיזם חותר תחת הגוף הלאומי כדי לשרת את אינטרס הפרולטריון.

* סורל (הרוויזיוניזם המהפכני) – השמיט מהמרקסיזם את הממד הכלכלי והתייחס לממד הסוציולוגי של האלימות בלבד. לסורלינים לא היתה שיטה אחרת מלבד קפיטליזם ולכן היו מובדלים מסוציאליסטים מהפכניים אחרים.

עקרונות הרוויזיוניזם המהפכני אשר היוו שלבים בהתפתחות הפשיזם:

 • עיגון הדינאמיקה המהפכנית בכלכלת השוק.
 • יצירת קיטוב פסיכולוגי ומוסרי בין המעמדות (כיוון שהקפיטליזם אינו הורס את עצמו כפי שחזה מרקס).
 • כדי להפעיל בני אדם דרושים מיתוסים, כלומר מערכות דימויים שהביקורת הרציונאלית לא חלה עליהן. האלימות הפרולטרית הינה מיתוס פסיכולוגי לגיוס ההמונים.

הרס הדמוקרטיה – בדמוקרטיה, כאשר יש התקוממות פועלים, מגיעה המפלגה הסוציאליסטית (נציגת הפועלים) לפשרה עם מפלגות הבורגנות.  לכן, כדי להציל את הסוציאליזם חייבים להרוס את הדמוקרטיה.

המכנה המשותף של הרוויזיוניסטים המהפכניים, לאומנים ופורטוניסטים היה שנאתם לתרבות השלטת. יחד עם הסורלינים שפתחו מסלול מהפכני חדש. כל אלו היו קרקע פורייה לפעילות פוליטית בצרפת ואיטליה אחרי המלחמה.

במלח"ע תמכו הרוויזיוניסטים המהפכניים בצירוף איטליה, במחשבה שזהו מאורע שיכול לשנות את פני היבשת (המלחמה יוצרת תנאים להתחדשות מוסרית ורוחנית ופיתוח ערכים הירואים, פולחן כוח ואלימות, ע"ח ערכים בורגניים ודיבורים על זכויות טבעיות, צדק ושוויון).

 

מוסוליני בקצרה:

 1. בימי מלחמת לוב (1905) – ממנהיגי הסוציאליזם האיטלקי.
 2. עורך העיתון המפלגה (תפקיד השמור לבכירים ביותר במפלגה).
 3. 1914 – פרש מהמפלגה והצטרף לסינדיקליסטים המהפכניים.
 4. במלחמה למד מה כוחה המגייס של הלאומיות.
 5. מעריץ של פגי – סופר צרפתי לאומני בעל גוון קתולי מיליטנטי שתיעב את הסוציאל דמוקרטים ונהרג במלח"ע ה-1.

ראה גם:

מבוא היסטורי לפוליטיקה בת זמננו – סיכומים

מהו ההבדל בין אוטוריטריות, טוטליטריות ופשיזם?

ציטוטים מעניינים (וקצת מפחידים) על פשיזם

14 הסימנים של אומברטו אקו לזיהוי מדינה פשיסטית בזמננו

למה הלאומיות עולה מחדש בימינו?

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: