דה פלר: "תיאוריית התלות של המדיה"

דה פלר: "תיאוריית התלות של המדיה"

תיאוריית התלות של המדיה של דה פלר תיאוריה פונקציונליסטית השפעה חזקה.

תיאוריה אקולוגית :התמקדות ביחסים בין מערכות קטנות בינוניות וגדולות ובמרכיבים שלהן

( החברה כגוף אורגני)

(תיאוריה זו משלבת מספר תיאוריות)

התיאוריה גורסת שיש תלות הדדית בין המדיה למבנים חברתיים ולפרט הבודד.

כל אחד מהללו צריך משאבים שונים שהאחר מחזיק בהם לשם השגת מטרותיו.

יישנה חלוקת ופיזור משאבים הגורמת לתלות.

התלות גדלה ככל שהריחוק הגיאוגרפי והתרבותי של הנמען מהאירוע גדל.

מערכות התלות אינן קבועות והיא משתנה מאדם לאדם בהתאם לנסיבות

(סוג המדיה ,הז'אנר שאותו הוא אוהב, מידת התלות…) וזאת מכיוון שאנשים בונים את מערכות התלות מבין כל החלופות העומדות לרשותם .

הבניה נתונה להשפעות חברתיות ופסיכולוגיות ותמיד נמצאת במסגרת גבולות הנסיבות השונות (החברה ,הרקע, מגבלות הטכנולוגיה, הנטייה של כל מדיה להתמחות בתכנים מסוימים, קלות הגישה למדיה להלן דוגמא ליחסי התלות עקב מטרות-משאבים בין מרכיבי החברה השונים.

מערכת המדיה                                                               הפרט

משאבים                                                                    משאבים

שליטה על מידע:

איסוף ויצירה

עיבוד

הפצה

 

מטרות מטרות

ההישרדות והצמיחה הן מוטיבציות אנושיות ולכן:

1. לעשות רווחים                                              1. הבנה : של אנשים תרבויות ו"עצמי"

2. לגיטימציה- חופש עיתונות…                       2. כיוון

3. התרחבות כלכלית                                        3. משחק : "בודד"-שלי עם עצמי ,"חברתי"

המערכת הפוליטית

משאבים

 

שליטה על החקיקה והמיסוי

שליטה על מידת חופש המדיה

לאיסוף ,עיבוד והפצת המידע

יתרונות התיאוריה:

התיאוריה מאפשרת להשתמש באותם מושגים כדי לבחון יחסי מקרו (בין מבנים חברתיים)

ויחסי מיקרו (בין הפרט לתקשורת)

משלבת מספר תיאוריות קיימות.

סוציאליזציה-חיברות

סוציאליזציה היא התהליך שבו החברה מעבירה את ערכיה לפרט ואת תפקידו בה.

התיאוריה בעיקר טוענת להשפעה חזקה של התקשורת:

1)יישנה השפעה משמעותית בתקופות ספציפיות.

(ניל פוסטמן -חשיבות אמצעי התקשורת בגיל ההתבגרות,

חשיבות התקשורת בתקופות משבר)

2)ההשפעה היא קבועה – אמצעי התקשרות תמיד משפיעים

אבל מעלה גם טיעונים להשפעה מוגבלת של התקשורת:

1)היא לא סוכן החיברות היחיד

2) חשיבות התוכן – חשיפה סלקטיבית ותפיסה סלקטיבית.

סוכני חיברות ( סוציאליזציה): תפקידם להעביר לפרט את ערכי החברה בדרך של למידה.

סוכנים ראשוניים – משפחה

סוכנים משניים – סביבה ,חברים, מערכת החינוך, אמצעי התקשורת

כוחם של אמצעי התקשורת כסוכני חיברות עולה ככל שיורד כוחם וחשיבותם של שאר סוכני החיברות.

בחברת המונים – אמצעי התקשורת הם סוכן החיברות היחידי.

המדיה כסוכן חיברות

תקשורת המונים -סיכום

סיכומי מאמרים בתקשורת המונים – עוד סיכומים

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: