שיעור 4: מבני עלילה 1 – הזמן

כתיבה יוצרת היא בסופו של דבר פעולה שמנסה לחקות את המציאות או לפחות להציע איזשהו ייצוג שלה. מהסיבה הזו כמעט כל כתיבה יוצרת עלי אדמות, למעט דברים מאוד ניסיוניים, תכיל מימד של כרונולוגיה וזמן. בהקשר הזו חשוב לנו מאוד להבחין בעולם הכתיבה היוצרת בין שני מישורים של זמן שקיימים בכל יצירה של כתיבה.

המישור הראשון של הזמן בסיפור קצר שאנחנו כותבים הוא המישור של האירועים עצמם, מה שלעיתים קרוי המישור של העולם הבידיוני בסיפור. מישור הזמן הזה נאמן למעשה לחוקי זרימת הזמן במציאות המוכרת לנו (אלא אם אנחנו כותבים מדע בדיוני), כלומר, דבר אחד בא בעקבות דבר אחר ויש סדר קבוע לדברים בו לא ניתן לחזור לאחור או לקפוץ לפנים.

המישור השני של זמן שאליו אנחנו צריכים להתייחס בתחום של כתיבה יוצרת למעשה המישור של הטקסט עצמו – הסדר בו נמסרים האירועים והסדר שבו הקורא מקבל את המידע עליהם שלא בהכרח חייבים להיות חופפים לסדר האירועים במישור הבידיוני.

כך למשל במישור של הטקסט אפשר להביא אירוע מאוחר לפני אירוע שקדם לו. למעשה, חלק גדול מהטכניקות המשמשות לכתיבה יוצרת מבוססות על היכולת של הכותב לשלוט בתזמון המידע שנמסר לקורא. השמטת מידע חשוב אודות אירוע שהתרחש בתחילת הדברים (חשבו למשל על זהותו של רוצח בסיפור בלשי) יכולה ליצור מתח ולהוות את הציר של כל העלילה שתהיה מוקדשת לשאלה אודות מידע חסר זה.

היכולת לשחק בזמנים הוא למעשה ביטוי לכוח שלכם ככותבים העוסקים בכתיבה יוצרת. חוסר המחויבות לסדר הכרונולוגי של האירועים יכול לאפשר לכם להנחות את התהליך הקוגניטיבי שהקורא שלכם עובר ובכך להפיק ממנו את התגובות הרצויות לכם. אין חובה לשחק בסדר הזמנים בכתיבה יוצרת, אך אין ספק כי אינספור סופרים, בייחוד במאות האחרונות, עשו בכך שימוש ענף בכדי להעמיד מופתים של כתיבה יוצרת.

כאשר אתם יוצרים פער מידע, בין אם הוא כרונולוגי או אחר, אתם מכריחים את הקורא שלכם למלא אותו. חוסר יכולת למלא פער מידע יכול ליצור מתח, ואילו מקומות אחרים בהם אתם משאירים את הדברים פתוחים מזמינים את הקורא להביא את עצמו אל תוך הסיפור שלכם. כך תהליך הקריאה הוא למעשה תהליך של בניית היפותזות לגבי מה שמתרחש בעולם הבדיוני שיצרתם. בגלל האופי הלינארי (קווי ישר) של הטקסט, הכרחי שהקורא יפגוש בפרטים בסדר מסוים והסדר הזה קובע במידה רבה את הטקסט. מי שיודע לשלוט היטב באפקטים הללו יכול ליצור באמת יצירות יפיפיות של כתיבה יוצרת.

תרגיל כתיבה לתרגול תוכן השיעור

לשיעור הקודם לתוכן הענייניםלשיעור הבא

זמן רב, מאמצים והרבה רצון טוב הושקעו בכתיבת תכני קורס הכתיבה היוצרת הניתנים כאן בחינם, אנא שקלו להראות את הערכתם בתרומה צנועה:

זמן רב, מאמצים והרבה רצון טוב הושקעו בכתיבת תכני קורס הכתיבה היוצרת הניתנים כאן בחינם, אנא שקלו להראות את הערכתם בתרומה צנועה:

בודהה על משמעות הסבל והאושר

האם הרצון שלו באושר הוא המקור לכל הסבל שלנו? רעיון הסבל עומד ביסוד תורת הבודהיזם ובבסיס הדרך להשתחרר ממנו שהציע בודהה

עוד דברים מעניינים: