סיכום: מאפייני הנאציזם והשלטון הנאצי

עקרונות יסוד בתפיסה הנאצית:

1)       לאומיות ומרחב מחיה – הארים הם גזע נעלה ועל כן הם זכאים ליותר אדמות. אחת ההצדקות המוצגות ב"מיין קאמפף" לעקרון מרחב המחיה הוא שגרמניה לא השתתפה במרוץ הקולוניאלי ועל כן כעת היא זכאית לעשות זאת. בנוסף לכך, החברה הגרמנית סובלת מ"זיהום" שיש להפטר ממנו ולסלקו. אחד מהזיהומים וגם החיידק שאחראי למשבר הכלכלי הוא:היהודים.

2)       גזענות ואנטישמיות – בשלב זה כבר נקלטו באירופה תיאוריות ביולוגיסטיות שבראשן התיאוריה של דארווין. הם שילבו בין רעיונותיו ובין תיאוריות אנטישמיות מהמאה ה-19. פעילותם מתרחשת על רקע קיום מפלגות אנטישמיות בגרמניה ואוסטריה ולאחר שנים רבות של שנאה כלפי האנטי-כריסט היהודי.

דרכי פנייה לקהל:

  • הנאצים מתחילים לפעול מהשוליים כיוון שהם מבינים כי פנייה לבעלי ההון והמשכילים תעמיד במבחן את המצע שלהם, כמו כן חשש מפני הרחקת הסוציאליסטים כיוון שהם טוענים שהקומוניזם הוא איום. על כן הם פונים אל הפריפריה.
  • הבעייתיות בפנייה לפריפריה היא פיזור גדול, אוריינות נמוכה ומודעות פוליטית נמוכה. הפתרון הוא חלוקה של גרמניה לאזורים קטנים בהן יהיו יחידות ניהוליות קטנות הקלות לשליטה – תפיסה ניהולית חדשנית. כמו כן גויסו נואמים מתוך הקהילות שנאמו בכיכרות כשהם לבושים במדים, משבחים את המנהיג ושימוש בכל מה שנכתב לפני מספר שורות.
  • הנאצים דואגים כל הזמן להציג את ההווה כגרוע מאוד תוך האדרת העבר ויצירת שאיפה להחזיר עטרה ליושנה.
  • חלוקה דיכוטומית – ממשלות העבר שיקרו, הונו ואכזבו את העם הגרמני, ואילו המפלגה הנאצית תשיב את העם לימים זוהרים יותר.

מאפייני השלטון הנאצי והנאציזם

א.הפעולות המיידיות של השלטון: 1933- "חוק ההסמכה", שמתיר לממשלה לחוקק חוקים בעצמה ללא תלות בפרלמנט (בוטלה הפרדת הרשויות). עוד לפני זכיית המפלגה בבחירות מוציא היטלר את הקומוניסטים והסוציאליסטים מחוץ לחוק, ומעביר צו שמאפשר כליאת מתנגדי המשטר. הוא מקים את המשטרה החשאית לימים "הגסטאפו", מכשיר של טרור שלטוני ולימים להשמדה המונית. מבטל את הפדרציה והופך את גרמניה לרייך- אימפריה ריכוזית, דגל אחד, המנון אחד, מנהיג אחד- הפיהרר. הוא מחסל את המערכת הפרלמנטארית מוציא את כל המפלגות מחוץ לחוק ומשאיר את המפלגה הנאציונל סוציאליסטית כמפלגת רוב יחידה בגרמניה. חיילי הצבא נדרשו להישבע אמונים לפירהר ולא למדינה.

ב.מאפייני של המדינה נאצית-טוטאליטרית כללו: שליטה מוחלטת בכלכלה, חיסול האבטלה ע"י תוכניות כלכליות שיזם השלטון, כגון: תוכניות בניה אדירות (אוטוסטראדות, הביא מיליוני מובטלים לפרוייקט זה- גאוותו של היטלר) וסילוק רבים למחנות כפייה וריכוז. גיוס המשק לתהליך התחמשות מואץ- על אף שהיה אסור לגרמניה על פי סעיף האשמה. שליטה מוחלטת בחברה ובתרבות באמצעות מנגנונים שלטוניים  רבי עוצמה, פיקוח הדוק על כל היבט של חיי האזרחים ושימוש נרחב באמצעי כפייה, רדיפות וטרור כנגד כל מי שהוגדר כאויב האומה הגרמנית. הוקמו מוסדות תעמולה, חינוך ותרבות שהפיצו את האידיאולוגיה הנאצית ופיקחו על החינוך מן הגן ועד האוניברסיטה . כמו כן, פיקחו על היצירה ( ציור פיסול וכו) וכל הווי החיים הותאם לאידיאולוגיה החדשה. היה קיום תכוף של מצעדים, אסיפות ענק, מפגני ראווה, הקמת תנועות הנוער ההיטלראי ושימוש נרחב ברדיו ובקולנוע להפצת האידיאולוגיה הנאצית.

ג.שימוש נרחב בחקיקה על מנת ליישם את המדיניות הנאצית: 1933- חוק האוסר על הפלות והקדשת חיי הנשים הגרמניות לילידת ילדים ארים תוך הבטחת סיוע כספי למשפחות מרובות ילדים. יולי 1933- חוקי אאוגניקה- מאפשרים עיקור כפוי של בני אדם הסובל ממחלות תורשתיות שנועד למנוע הפצת מחלות אלה. ספטמבר 1935- חוקי נירנברג, חוקים להגנת הדם הגרמני שאסרו על יהודים להינשא לארים ונקבעו קריטריונים בירוקרטים להגדרת מיהו יהודי. נובמבר 1935- חוק הנותן אזרחות רק לבעלי דם גרמני. חוק האוסר על הפלות. במסגרת חוק זה ידרשו גם הנשים להימנע מלעבוד מחוץ לבית ולהקדיש את מירב זמנן לגידול וטיפוח הילדים ( החוק תוקן לקראת היציאה למלחמה).

על מנת להוקיע את תחלואות החברה, החליטו הנאצים לסמן את היהודים, ההומוסקסואלים והקומוניסטים בצבעים שונים. לכל קבוצה היה טלאי צבעוני שסימן את ה"סטייה" שלה.

חקיקה אנטישמית:

רקע: הנסיכויות הגרמניות היו הראשונים להעניק ליהודים אמנציפציה. היהודים בשלב זה מהווים 7% מכלל אוכלוסיית גרמניה ותופסים חמישית מהמשרות הבכירות בתחומי הכלכלה וכשליש מהמשרות האקדמיות.

–          חוק האוסר על נישואי תערובת (חלק מחוקי נירנברג).

–          אזרח מוגדר אדם בעל דם גרמני. על כן, ליהודי אין מקום בשירות המדינה (המעסיקים הפרטיים מתחילים גם כן לנקוט בעמדה זו).

–          יהודים מחויבים להוסיף לשמם את השם שרה או ישראל.

–          מה-1 בספטמבר 1939, החלו הנאצים "להרחיב את מרחב המחיה" שלהם והתחילו להשמיד גורמים מפריעים ומזיקים – בעיקר יהודים.

–          לאחר 200 שנים בהם נגנז הטלאי מחיי היהודים, הנאצים מכריחים אותם ללבוש אותו בכל האזורים שנכבשו.

הנאציזם והרקע לעליית הנאצים לשלטון

עליית הנאצים לשלטון

השקפת העולם הנאצית

"לקראת הפתרון הסופי: מתיאוריה למעשה" \ ג'ורג' ל' מוסה

היטלר- היבריס: לכוון לדעתו של הפיהרר/ איאן קרשו

גרמניה הנאצית

האידיאולוגיה הנאצית

עליית הנאצים לשלטון

מדינות העולם מול גרמניה

מדיניות החוץ של גרמניה

מבוא לתרבות המערב

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר:

הכסף או החיים: כמה זה "מספיק"?

כמה כסף זה מספיק בכדי לחיות חיים מאושרים? אם התשובה היא "עוד" אז אין לכם סיכוי, אבל מבט אחר על העבודה והקניות יכול לשנות את זה.