גירוי בלתי-מותנה – הסבר והגדרה

כדי להבין התניה קלאסית, צריך להבין בין גירוי ניטרלי שהוא גירוי שבהתחלה לא מעורר תגובה. בניסוי הכלבים שלו פבלוב הציג את צלצול הפעמון בפני הכלבים כגירוי ניטרלי שעדיין לא היה מותנה. גירוי בלתי מותנה הוא גירוי שמוביל לתגובה אוטומטית. בניסוי של פבלוב, האוכל היה הגירוי הבלתי-מותנה. תגובה בלתי מותנית היא תגובה אוטומטית לגירוי. הכלבים המחכים למזון הם התגובה הבלתי מותנית בניסוי של פבלוב. גירוי מותנה הוא גירוי שיכול בסופו של דבר לעורר תגובה מותנית. בניסוי של פבלוב, הגירוי המותנה היה צלצול הפעמון, והתגובה המותנית הייתה ריור.

חשוב לציין שהגירוי הניטרלי הופך לגירוי המותנה. יתר על כן, חשוב להבין שהתגובה הבלתי מותנית והתגובה המותנית זהות למעט הגירוי שהן מעוררות. במקרה זה, ריור היה התגובה, אך התגובה הבלתי מותנית הופעלה על ידי מזון, ואילו התגובה המותנית הופעלה על ידי הפעמון שהצביע על הגעת המזון.

הפציינטים המפורסמים של פרויד

ניתוחי המקרה שליוו את מחקרו וכתיבתו של פרויד הפכו כמה ממטופליו לאנשים מפורסמים בעולם הפסיכולוגיה. כמה מהפציינטים המפורסמים של פרויד

עוד דברים מעניינים: