תחבולת הגלולה המתוקה

תחבולת הגלולה המתוקה – תחבולת הגלולה המתוקה היא אמצעי רטורי להעברת מסר חריף, מתריס או לא נעים על ידי הסוואתו ועטיפתו במעטה נעים ונוח לעיכול. דרך זו יכולה למשל לסקל התנגדות מוכנית שעשויה להיות אדם לקבלה של מסר כלשהו על ידי "פיתויו" עם דבר מה שנוח לו לקבל. בשלב השני יוליך אותו נתיב נוח לכדי גילוי של אותה "גלולה מרה" שהוסוותה בציפוי מטעה. הסיפור הדידקטי עושה שימוש בתחבולה זו בכדי להעביר מסר שלעיתים אינו נעים לקהל הקוראים דרך קניית אמונם והסכמתם בפתח הדברים.

חמש שאלות לזיהוי חרטטנים

חמישה כללי אצבע שיעזרו להם לזהות חרטא כשאתם פוגשים אותה ולהתמודד עם טענות ומידע שמוצג בפנינו. המדריך להמנעות מחרטטנים

עוד דברים מעניינים: