מיקרוביולוגיה: מבנה הדופן של תאי החיידקים – סיכום

דופן התא קובע את צורת תא החיידק, מקנה לו יציבות, ומונע התפוצצות התאבסביבה שבה ריכוז המומסים נמוך. דופן החיידק אינו מכיל תאית המהווה את החומר העיקרי בדופן התא הצמחי, ואף לא כיטין, הנמצא בדופן תאי הפטריות. המרכיב המאפיין את דפנותיהם של מרבית החיידקים הוא רב-סוכר מסובך בשם מוראין (פפטידוגליקן) במבנה מולקולת המוראין מחוברות שרשראות הסוכרים בעזרת שרשראות של חומצות אמיניות. לפי מבנה הדופן ניתן למיין את החיידקים לשתי קבוצות:
בקבוצה אחר מהווה המרואין את המרכיב העיקרי של הדופן, והוא מופיע בשכבה עבה יחסית בקבוצה השניה שכבת המרואין דקה, ומחוצה לה נמצאת שכבה של חומר שומני. ניתן להבדיל בקלות בין שני טיפוסי החיידקים בעזרת שיטת צביעה מיוחדת המכונה "צביעת גראם" תחילה צובעים את החיידקים בגנציאן סגול ואחר כך בתמיסת יוד, בתוך התא נוצר קומפלקס סגול של שני חומרי הצבע, הסגול נשטח בקלות על ידי כהל מתאי בעלי שכבת מוראין דקה )חיידקים גראם-שלישיים(, אולם איננו
נשטף מתאים בעלי שכבת מוראין עבה, ואלו נשארים סגולים )חיידקים גראם חיוביים(.

תכונות הדופן תגובת התאים בצביעת גראם משמשים כבסיס במיון חיידקים. מבנה
הדופן הוא בעל חשיבות גם מנקודת השקפה רפואית: החומר האנטביוטי פניצין
מפריע ביצירת דופן החיידק, ובנוכחותו של נוצרת שכבת המוראין הקשוחה, כך התא
מתפוצץ בקלות כתוצאה מהפרשי לחץ אוסמוטי בפנים ובחוץ.
 

חזרה אל: סיכומים בביולוגיה \ מיקרוביולוגיה

מאמרים על מוטיבציה ופרודוקטיביות

אוסף מאמרים על מוטיבציה ופרודוקטיביות מכיוון שונים: מוטיבציה בעבודה, בחינוך, ללמידה ועוד. משפטי מוטיבציה וציטוטים ולהצלחה, מחקרים והרצאות

עוד דברים מעניינים: