מושגים בסוציולוגיה: כור היתוך – הגדרה

כור היתוך- תופעה מבוקרת לרוב שנוגעת ליחסי תרבויות בחברות הטרוגניות שבה נעשה מיזוג תרבויות כפוי מתוך מטרה שסימני התרבות הנחשבת יהיו מוטבעים בתרבויות המתמזגות מתוך עניין ליצור חברה הישגית ומתקדמת. כור ההיתוך היה קיים בעבר בעיקר במדינות מתפתחות בהם המנהיגים ראו באוכלוסייה הרב תרבותית פוטנציאל ליצירת זהות חדשה. כיום בעקבות הפלורליזם החברתי נחלשה תופעה זו ונעלמה כמעט לגמרי. בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל הייתה מדיניות כור ההיתוך אחת מהדרכים ליישום הרעיון הציוני וחלק מדפוסי קליטת העלייה עם קום המדינה. אך ברבות השנים חלה נסיגה ממנה ומעבר לקבלה של הגיוון החברתי והכרה בחברה רב-תרבותית אך עד היום עומדת מדיניות כור ההיתוך ברקע לשסע העדתי בישראל.

ראו גם: המעבר מכור היתוך לחברה רב תרבותית בישראל

חזרה אל: מילון מושגים ומונחים בסוציולוגיה

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: