אקספוזיציה מרוכזת ותחילית

אקספוזיציה מרוכזת ותחילית היא דרך מסירת פרטי הרקע להתרחשות הסיפורית המתרכזת ברצף טקסט אחד בתחילת הסיפור. כל המידע הרלוונטי שקודם לפתיחת העלילה נמסר לקורא מלכתחילה ובמרוכז כך שלא נותרים פערי מידע שמעכבים את יכולתו להבין ולמקם בהקשר את ההתרחשויות בעלילה ותמונת הרקע שלו היא שלמה. באקספוזיציה כזו אין נסיגות בזמן והיא שומרת על רציפות כרונולוגית של המידע הנמסר. טכניקה כזו משרתת את הסוג הריאליסטי בעיקר בשל עקביות כרונולוגית זו, כלומר בשל ההתאמה בין רצף האירועים כפי שהוא במציאות הסיפורית וכפי שהוא נמסר לקורא. מבנה זמנים ליניארי רציף משרת תכלית ריאליסטית של יצירת רושם דמוי או מייצג מציאות. בנוסף, רציפות של הזמנים והעדר פערי מידע וסימני שאלה מטשטשים את נוכחות המחבר ויוצרים עולם "טבעי" שכמו נמסר לקורא במישרין וללא התערבות ועיבוד מלאכותי.

עוד דברים מעניינים: