מהי אקספוזיציה: הגדרה קצרה

הגדרה: פירוש המונח אקספוזיציה (מצג) הוא הצגת חומר רקע חשוב בתוך מסגרת העלילה של סיפור. האקספוזיציה כוללת למעשה את המצב הראשוני שממנו מתחילה שרשרת האירועים של העלילה. היא נקודת המוצא לכל ההתרחשויות והרקע להבנתן. היא כוללת מידע לגבי מצב העניינים לפני נקודת הפתיחה של הסיפור. המידע שהיא מספקת יכול לכלול פרטי רקע שונים. למשל: דמויות והיחסים בניהן, הקשרים היסטוריים, אירועים שקדמו לעלילה, הגדרת מצבה הראשוני של הדמות. המידע יכול להמסר בדרכים שונות ולאו דווקא באופן מרוכז בהתחלה.

האקספוזיציה היא מידע ולא בהכרח חלק ספציפי מהסיפור. מהסיבה הזו המידע יכול להמסר לקורא בדרכים שונות. כך למשל, סוג אחד שכיח של אקספוזיציה יכול להמסר לקורא ממש בתחילת הסיפור ובאופן מרוכז (שיטה כזו נקראת אקספוזיציה מרוכזת ותחילית). אולם סוג אחר יכול להמסר תוך כדי העלילה עם התגלותם של פרטי מידע הנוגעים לאירועים שקדמו לראשית העלילה, לדמויות הפועלות בה או להקשרים ההיסטוריים שלה (נקראת אקספוזיציה דחויה ומפוזרת). ניתן למסור לקורא מידע מלא על הרקע של ההתרחשות בסיפור או להותיר בו חורים שעוד עתידים להתמלא.

אקספוזיציה כאמצעי אמנותי

האקספוזיציה ואופן מסירתה הם מרכיבים הכרחיים בכל יצירת אמנות נרטיבית (כלומר עם סיפור). זאת מאחר והיא מהווה את התשתית ממנה יכול הקורא (או בתיאטרון וקולנוע – הצופה) להבין את המתרחש ולמקם את האירועים בתור הקשר. חלק גדול מאמנות הסיפור היא לדעת איזה מידע להציג לקורא ובאיזה שלב. על ידי חלוקת המידע הזה ניתן  להדריך את ההבנה שלו. במובן זה האקספוזיציה היא כלי אמנותי ואמצעי עיצוב עלילתי לכל דבר ועניין. כך למשל, לא רק מסירת מידע אלא גם מניעה שלו יכולים להוות חלק חשוב במתח או במשמעות של סיפור, סרט או הצגה. מצד שני, עודף מידע בראשית העלילה עלול להיות מסורבל, להטעות את הקורא ולהכביד על ההבנה של העלילה.

בגלל ההכרחיות שלה לכל עלילה דרמטית, האקספוזיציה מלווה את הסיפורים שבני אדם מספרים עוד מימי הטרגדיה היוונית (למשל הפרולוג באנטיגונה). כמו כן, גם בתנ"ך אנחנו יכולים למצוא לכל סיפור סוג של הקדמה, גם אם לרוב קצרה ותמציתית. כך למשל בסיפור מסעו של אברהם אבינו בסוף בראשית י"א ותחילת בראשית י"ב, שם מסופר על עקרותה של שרי וראשית מסע אברם.

חזרה אל: סיכומים לבגרות בספרות

עוד דברים מעניינים: