מונחים בסוציולוגיה: הפרדיגמה הסטרוקטורלית- פונקציונלית

הפרדיגמה הסטרוקטורלית- פונקציונלית בסוציולוגיה היא מסגרת תיאורטית הרואה את החברה כמערכת מורכבת שחלקיה פועלים יחדיו לקידום הסולידאריות והיציבות. הפרדיגמה הסטרוקטורלית-פונקציונלית מתארת דפוסי התנהגות חברתית ומסבירה את מבניהם והשלכותיהם על החברה. רוברט מרטון חילק את דפוסי ההתנהגות לכמה פונקציות;

גלויות- כאלה שתוצאותיהם מכוונות ע"י דפוס חברתי.

סמויות- שתוצאותיהן נסתרות ולא מכוונות.

דיס פונקציות- השפעות לא רצויות של דפוס חברתי המזיקות לחברה.

דוגמה: צפייה במשחקי כדורגל מבטאת סוג של  סולידאריות חברתית. החברה מחויבת לאפשר לפרט לצפות במשחקי כדורגל. אולם, עלויות השידור גבוהות למדי ולכן על הפרט לעזור ע"י תשלום כדי שפעולת השידור תוכל להתבצע.  בכל זאת כדי שהפרט יוכל לצפות במשחקים ללא הוצאות רבות, תצטרך החברה להסדיר את עלויות השידור כך שהוא יוכל להתקיים והפרט יוכל ליהנות מימנו.

ראו גם:

פונקציונליזם באנתרופולוגיה

הגישה המבנית תפקודית באנתרופולוגיה

התיאוריה המבנית תפקודית בתקשורת

חזרה אל: מילון מושגים ומונחים בסוציולוגיה

 

עוד דברים מעניינים: