תהליכי האיחוד בגרמניה ואיטליה

מאמר זה הינו חלק מסיכום הקורס מבוא להיסטוריה מודרנית

להלן אנו נדבר על תהליכי האיחוד באיטליה וגרמניה שהייתה להם השלכה רבה על אופי המדינה ההבסבורגית בסופו של דבר התהליכים הללו גרמו לכך שבאופן עקיף המדינה ההבסבורגית תתחלק לשתי מדינות לכאורה לאומיות (כי היו לאומים נוספים שם). מבחינה פוליטית וכלכלית היה להונגרים נוח להישאר קשורים לאימפריה האוסטרית. מ- 1849 יש תקופה של ריאקציה וניאו אבסולוטיזם באוסטריה הקיסר החדש פרנץ יוזף הצעיר החליט על מגמה של ריכוזיות. צנטראליזם: גם לשוני גם אדמיניסטרטיבי וגם תרבותי במגמה לבלום את התפשטות הלאומיות בקרב העמים השונים הנתונים במסגרת האימפריה ההבסבורגית אך למעשה לא היה ניתן לדכא באופן סופי את השאיפה של הגרמנים והאיטלקים להתאחד למדינת לאום אחת ריבונית ומשוחררת מכל השפעה חיצונית במקרה זה ההשפעה ההבסבורגית. מה שדחף את אותם שאיפות והשאיר אותם פעילות מעל פני השטח היו ההתפתחויות הכלכליות(בעיקר) והפוליטיות שסייעו  למגמות הרידנטייה והאיחוד של שתי המדינות.

האימפריה ההבסבורגית הייתה מדינה רבת לאומים היו לה 5 לאומים עיקריים. איטליה וגרמניה שונות מבחינה זאת מאוסטרו הונגריה בגלל הרכב הלאומים כי יש להם הרכב לאומי יותר הומוגני. בגרמניה ואיטליה יש תנועות לאומיות תרבותיות מושרשות יש בהן שפה אחת ורגש קהילתיות. למרות הניתוק בגבולות הגיאוגרפיים והיעדר רציפות טריטוריאלית (איטליה) עדיין יש לנו הרגשה של קהילתיות, שפה ותרבות משותפת שמסייעת לנושא צמיחת הרגשות הלאומיים והיציאה למאבק לשחרור לאומי.

המשחק הפוליטי והמהלכים הפוליטיים צריכים לבוא על בסיס של התפתחות תרבותית פוליטית / אידיאולוגית כי ללא הבסיס הזה התמרונים הפוליטיים לא מספיקים דיים כדי שהתנועה הלאומית באיטליה או בגרמניה תגיע לשלב של מימוש ותשיג את היעד של הקמת מדינת לאום היה צריך ליצור את התנאים הפוליטיים מבחינה פנימית כלומר שיהיו נוחים לאיחוד של כל אותם ערי נסיכות למדינה אחת.

צריך להבין שמדובר בנסיכים שונים עם זהויות שונות מבחינת התקשרויות עם הגמונים ולכן היה צריך ליצור את התנאים הפנימיים:  לשכנע נסיכויות האחרות הן באמצעות מנופים פוליטיים והן באמצעות מנופים כלכליים להסכים לאיחוד ולפעול יחדיו. היה צריך גם ליצור את התשתית או את התנאים הנוחים מבחינת המערכת הבינלאומית בכדי לנטרל כל מכשול חיצוני בכדי להביא לאיחוד של שתי המדינות הללו, כל אחת בתהליכים נפרדים.

ספרי ההיסטוריה מלאים בשבחים על פעילותם של ביסמארק וקאבור לאיחוד של שתי המדינות גרמניה ואיטליה עד שנדמה לרגע שההיסטוריונים  הללו שכחו תהליכים יותר פונדמנטליים שקשורים בהתפתחות תרבותית ואידיאולוגית.

איחוד איטליה – מאמר מורחב

איחוד גרמניה – מאמר מורחב

אוסטריה במאה ה-19

 

 

משאבים נוספים אודות איחוד גרמניה ואיחוד איטליה

המאבק לאיחוד גרמניה – סיכום בהיסטוריה

המאבק לאיחוד ולשחרור לאומי של איטליה – סיכום בהיסטוריה

דפוסי הגשמה של תנועת הלאומיות בגרמניה

לאומיות מודרנית: איטליה וגרמניה

דפוסי הגשמה של תנועות לאומיות באירופה במאה ה-19

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: