היסטוריה מודרנית: אביב העמים 1848-1849

מאמר זה הינו חלק מסיכום הקורס מבוא להיסטוריה מודרנית

אביב העמים הוא כינוי לסדרת התקוממיות וניסיונות הפיכה במדינות אירופה בשנים 1848-1849. אירועי אביב העמים מתרחשים על רקע המהפכה הצרפתית, המהפכה התעשייתית והמלחמות הנפוליאוניות שהובילו לתקופה של אי יציבות באירופה ולהתנגשות בין כוחות שמרניים ששאפו לחזק או להשיב על כנה את המערכת הפיאודלית-מלוכנית לבין כוחות מהפכניים שדגלו בערכים ליברליים וכן בתפיסות לאומיות. החלטות קונגרס וינה והניסיונות לשמר את הסדר הקיים על ידי שלטון ריכוזי ודיכוי התנגדות הובילו לתסיסה חברתית ולהתקוממיות ברחבי אירופה. כמעט כל ניסיונות המהפכה של אביב העמים נכשלו בסופו של דבר אך הם סימלו והניעו תהליך של שינוי שלאחריו אירופה לא תהיה עוד כשהייתה.

אביב העמים הוא נושא שקשור במקצת לתמורות של המהפכה התעשייתית והתיעוש אך חלקו נובע גם מסיבות אידיאולוגיות פוליטיות ואירועי המהפכה הצרפתית והתפשטות רעיונות הדמוקרטיה והליברליזם באירופה במאה ה-19. אנחנו נעסוק באביב העמים תהליכים מהפכניים שאירעו סביב 1848-1849 באירופה כאשר הדגש לא יהיה רק על סקירת התהליכים המהפכניים אלא גם על דיון בשורשי הלאומיות באירופה כי חלק מהאירועים המהפכניים התרחשו כתוצאה מהתפשטות הלאומיות החל מהתקופה של לאחר המהפכה הצרפתית באירופה .

את סוגי התהליכים המהפכניים שהתרחשו ב"אביב העמים" של אירופה ב-1848-1849 אפשר לאפיין בשני סוגים:

  • מהפכות על רקע רצון לבצע רפורמות חברתיות.
  • מהפכות על רקע רצון להשתחרר מעול של אימפריות רב לאומיות בעיקר מעול האימפריה ההבסבורגית לאחד מדינות ולקיים מדינות לאום עצמאיות ריבוניות שלא נמצאות תחת שליטה של המערכת הפוליטית של האימפריה ההבסבורגית.

מאמרים אודות אביב העמים

הלאומיות כרקע לאביב העמים

מהפכות לפני אביב העמים

אירועי אביב העמים

תוצאות אביב העמים

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: