היסטוריה מודרנית: המהפכה התעשייתית 1780-1830

מאמר זה הינו חלק מסיכום הקורס מבוא להיסטוריה מודרנית

המהפכה התעשייתית החלה לפחות בבריטניה עוד לפני המהפכה הצרפתית. כאשר אנחנו מדברים על הכרונולוגיה/התיקוף זה תלוי מנקודת ראות של המתבונן:

  • האסכולה הקלאסית טענה שהמהפכה התעשייתית החלה ב- 1780 ועד 1830.
  • היו שטענו שהיא החלה עוד במאה ה-16 ולמעשה מתרחשת בגלים
  • הדעה המתקדמת יותר שאחד המייצגים שלה זה אריק הובסבאום טוענת שמדובר בתהליך שיש לו התחלה אבל אין לו סיום והוא נמשך עד ימנו אנו  שהרי ההתפתחות הטכנולוגית נמשכת גם כיום.

אם כן מבחינת התיקוף יש כאן בעייתיות מסוימת כי אין למהפכה התעשייתית תקופה אחת שווה לכל מדינות אירופה.

המחקר הקלאסי שאחד ממיצגיו הוא ארנולד טוינבי (היסטוריון מהמאה ה-19)  מדגיש את אופיו המהפכני של התהליך שגורם לשינויים טכנולוגיים וקידמה מהותיים. לדעתו של טויבי המהפכה התעשייתית הצעידה את הציוויליזציה במערבית לקדמה טכנולוגית ולשינויים מפליגים בתהליכי הייצור , במשק ההון והביאה להתבססותו של הקפיטליזם המודרני. לא כולם מקבלים את הדעות הללו, יש חוקרים שהם רביזיוניסטים מבחינת התפיסות ההיסטוריות שלהם והם טוענים שלא צריך להאדיר את האופי והעוצמה שהמהפכה התעשייתית גרמה להם. הם טוענים שלמעשה הדבר החשוב ביותר שהמהפכה התעשייתית יצרה זה המעבר מיחידות יצרניות ביתיות אל יחידות ייצור גדולות יותר (מפעלים) והחוקרים הרביזיוניסטים טוענים שהמפעלים קיימים עוד מימי הרנסנס כך שאין פה עניין של חדשנות גדולה. הם טענו שיש הגזמה מבחינת ההמצאות הטכנולוגיות שפותחו במהלך המהפכה התעשייתית כי עיקר ההמצאות נעשו בעיקר בתעשיות הכותנה והברזל ולא בכל התחומים. לסיכום,הטענה העיקרית של הרביזיוניסטים הללו, זה שהייתה הגזמה בחשיבות של ההמצאות הטכנולוגיות והמהפכה התעשייתית בעיקר בנוגע למנוע הקיטור והקמת מפעלים רחבי היקף, כי אנו רואים שיש מפעלים גדולים באירופה כבר החל מהמאה ה-16. אם כן אלה שתי דעות שמנוגדות אחת לשנייה אבל יש גם גישה מאזנת של אריק הובסבאום שטוען שהמהפכה התעשייתית הוא תהליך של צמיחה כלכלית שמתחזק את עצמו כל הזמן יש לו דינאמיקה של צמיחה ואין מה לדבר על תופעה מהפכנית. הוא טוען שהתהליך שהחל במאה ה-10 כתחילת התהליך של שינוי טכנולוגי שתפס תאוצה רצינית במהלך המאה ה-18 וה-19 . זו הייתה המראה חדה כלפי מעלה ולכן ניתן לקרוא לכך מהפכה תעשייתית כי יש לה נקודת התחלה למרות שאין לה עדיין סוף. כי זה תהליך מהפכני שהפך לנורמה עם השנים ועדיין מתמשך עד עצם היום הזה.

מה שכן ניתן לשאול זה מתי השינוי הכלכלי הזה הפך להיות לכלכלה תעשייתית מבוססת שיכולה לייצר כמעט כל דבר בהתאם למגוון הטכנולוגיות שעומדות לרשותה? כלומר מתי השינוי הכלכלי הזה הפך להיות לכלכלה מבוססת שמסוגלת לייצר כמעט כל דבר על פי הכלים והטכנולוגיות שעומדים לרשותה? המחקר הקלאסי מגדיר את המהות של המהפכה התעשייתית כתהליך החלפת ההסדרים המדיבאלים אשר פיקחו על תהליך הייצור וחלוקת ההון והעושר.

מאמרים וסיכומים אודות המהפכה התעשייתית:

גידול באוכלוסיה, עיור וחקלאות במהפכה התעשייתית

תעשייה במהפכה התעשייתית

הקיטור ותעשיית הטקסטיל והברזל במהפכה התעשייתית

תעבורה ותקשורת במהפכה התעשייתית

התרחבות מערכת הבנקאות במהפכה התעשייתית

מאפיינים שליליים של המהפכה התעשייתית

סיכום המהפכה התעשייתית – גורמים ושאלות

סיכומים נוספים

המהפכה התעשייתית הראשונה 

המהפכה התעשייתית באנגליה / ת.ס.אשטון

מבט כולל על המהפכה התעשייתית

תוצאות המהפכה התעשייתית

המהפכה התעשייתית והמלחמה המודרנית

היבטים חברתיים ותרבותיים של המהפכה התעשייתית

המהפכה התעשייתית בעיני האמנות

 

7 ציטוטים שיגרמו לכם לראות את המהפכה התעשייתית באור אחר

 

מה זו המהפכה התעשייתית הרביעית והאם היא כבר החלה?

 

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: