סיפור זן: כוחו של "אולי"

היה היה איכר זקן ולו סוס שעימו היה חורש את שדותיו. יום אחר ברח הסוס. כאשר שמעו מה קרה באו שכניו של האיכר לבקרו. "איזה מזל ביש!" אמרו לו.

"אולי" אמר האיכר הזקן.

למחרת חזר הסוס והביא עימו שלושה סוסי פרא. "כמה נפלא!" אמרו שכניו.

"אולי" אמר האיכר הזקן.

ביום המחרת, בנו של האיכר ניסה לרכב על אחד מסוסי הפרא, נפל ושבר את רגלו. השכנים באו שוב ואמרו כמה הם מצטערים בשביל האיכר ובנו.

"אולי" אמר האיכר הזקן.

יום לאחר מכן הגיעו פקידי הממשלה לכפר בכדי לגייס בחורים צעירים לצבא. מאחר ורגלו של בן האיכר הייתה שבורה, הם ויתרו עליו. שכניו של האיכר ברכו אותו על מזלו הטוב והתפעלו מהדרך שבה הדברים התגלגלו.

"אולי" אמר האיכר הזקן.

*

 禪-ouyangסיפורי זן נוספים

הצד השני של הנהר – סיפור זן על המקום שבו אנחנו נמצאים.

להשחיז את המסור – סיפור זן על הכלים שעימם אנחנו עובדים בחיים

להציל כוכבי ים – סיפור זן על ההשפעה שלנו על העולם

 

פסיכולוגיה חיובית וקארמה טובה

מה הקשר בין הרעיון העתיק של קארמה לבין התורה המודרנית של פסיכולוגיה חיובית? ואיך לדאוג לעצמנו זה בעצם לדאוג לכל העולם

עוד דברים מעניינים: