עמדות והתנהגות – סיכום

יסודות מדעי ההתנהגות: עמדות והתנהגות

מתוך אסופת הסיכומים בקורס יסודות מדעי ההתנהגות, וכן מאגר הסיכומים בפסיכולוגיה או הסיכומים במנהל עסקים.

עמדות והתנהגות (השפעות העמדה על ההתנהגות)

עמדות משפיעות על ההתנהגות של האדם. עם זאת, לא תמיד ההתנהגות עולה בקנה אחד עם עמדותיו של האדם. ייתכן שזה מתרחש מטעמים כגון רצייה חברתית או כפייה, אך אפשרות נוספת היא שזו התוצאה מכך שההתנהגות נובעת ממספר עמדות כלליות. ייתכן, שההתנהגות תסתור עמדה אחת לטובת עמדות אחרות, שיהיו רלוונטיות בהקשר זה. עם זאת, סביר שעמדה ספציפית כן תשפיע על התנהגות ספציפית בהקשר ישיר.

כדי לנבא התנהגות ספציפית, צריך להסתכל על עמדה ספציפית ולא על עמדה כללית.

מודל ההתנהגות המתוכננת (אייזן ופישביין) J

על פי מודל זה, ההתנהגות הסופית היא תוצאה של כוונת התנהגות. כלומר, בכדי לנבא מהו הסיכוי להתנהגות מסוימת יש לדעת מהי העמדה כלפי אותה ההתנהגות. לשים לב – יש פה חידוש: לא מדובר בעמדה כלפי האובייקט, אלא העמדה כלפי ההתנהגות עצמה.

מה משפיע על כוונות התנהגות על פי המודל של אייזל ופישביין

  1. העמדה כלפי ההתנהגות עצמה (כאמור, זהו חידוש – לא מדובר בעמדה כלפי האובייקט עצמו, אלא העמדה כלפי ההתנהגות עצמה).

דוגמא: מהי התחושה של האדם כלפי עישון סיגריות (ולא סתם, באופן כללי, כלפי סיגריות).

  1. נורמות חברתיות – התנהגות לא מושפעת רק מעמדות אישיות, אלא גם מהציפיות של הסביבה.

דוגמא: אדם סולד מעישון, עלול למצוא עצמו תחת לחץ חברתי.

  1. מרכיב השליטה – האם האדם חושב שהוא יכול לעשות את זה, בהתחשב בתנאים שבו הוא נמצא.

דוגמא: ייתכן שאני מאוד מעוניין לנסוע להפגנה, אבל אין לי זמן (או, לחילופין, אני חולה).

מה משפיע על ההתנהגות עצמה על פי המודל של אייזל ופישביין

      1.   השלבים שהוזכרו לעיל (תיאוריית ההתנהגות המתוכננת)

2.   לפרט צריכה להיות נגישות מחשבתית אליה. היא צריכה להיות דבר, שעולה בדעתו וברוחו של

      הפרט, בשעה שהוא מקבל את ההחלטה.

הערה: דרך פעולה מאוד נפוצה היא להביא את העמדה לנגישות מסוימת: לעורר אותה, להזכיר אותה:

"שתילת רמזים" לעמדה ß לגרום לנגישות לעמדה ß להשפיע על התנהגות האנשים

לעיתים מתרחש מצב הפוך:  אותם רמזים מעוררים בקרב אנשים שונים עמדות הפוכות.

לדוגמא: תשדיר בחירות של שינוי על החרדים, עשוי לגרום לחילונים להיזכר בבעיה החילונית-חרדתית. עם

            זאת, הוא עשוי לעורר את החרדים, שיתפסו את הפרסומת כהסתה.

נקודת כשל במודל

לא אחת אנשים פועלים באופן אינסטינקטיבי – אוטומטי או מרציונליות-רגעית. על כן, יש מודלים הסבורים שעמדות משפיעות על התנהגות בשני מסלולים: באופן מתוכנן (כמו במודל של אייזן) ובאופן אוטומטי – בצורה לא מודעת ו/או מתוכננת.

ראו גם: שינוי עמדות: איך לשכנע מישהו לשנות את דעתו

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: