היבטים בהתפתחות פסיכולוגית בגיל הגן

פסיכולוגיה התפתחותית: היבטים בהתפתחות פסיכולוגית בגיל הגן – סיכום

הסיכום להלן  הינו חלק מקובץ הסיכומים בפסיכולוגיה התפתחותית וכן חלק ממאגר הסיכומים בפסיכולוגיה .

ראה גם: ההתפתחות החברתית והרגשית בגיל הגן

7. הזדהות עם ההורים

א. לפי התיאוריה הפסיכואנליטית, הילדים מזדהים עם הוריהם דרך חיקוי התנהגותם, מחשבותיהם ורגשותיהם.

ב. הפנמת ערכיהם של ההורים מושפעת מאיכות היחסים עם ההורים.

– לפי מרטין, הורים המשתמשים בכוחם בעת למידת הילדים את הכללים עלולים לגרום לחרדת יתר בקירבם, ולכן הם לא יצליחו להפנימם.

– לפי ווטרס, ילדים בעלי היקשרות בטוחה מסוגלים להפנים את הכללים מפני שהם מחויבים למערכת המשפחתית.

8. לכידות

א. עצמי והתנהגות דרך סוגי ההיקשרות

 היקשרות בטוחההיקשרות מתנגדתהיקשרות נמנעת
הגדרהאצל התינוק מתפתח חוויה של מודל עבודה פנימי חיובי.הופכת את הילד לשקט ולמתבודד.נוצרת בעקבות רגישות המשתנה של האם לצרכי התינוק.
גורמיםזמינות רגשית ופיזיתעוני קיצוני והזנחההתעללות וחוסר זמינות רגשית
מאפייניםמביעים התנהגות פרו- חברתית, בעלי הערכה עצמית גבוהה ואהודים בקרב קבוצת השווים.מתקשים לקיים יחסי גומלין עם קבוצת השווים, בעלי הערכה עצמית נמוכה ותלויים בגננת.מביעים התנהגות אנטי חברתית (שקרים, עוינות, מרדנות וכו') או התבודדות מבחינה רגשית.
סוגיהתנהגות1. תוקפנות אינסטרומנטלית- שימוש בתוקפנות על מנת להשיג דבר מסוים.

2. התנהגות פרו- חברתית- הפניית רגשות והתנהגויות חיוביות כלפי האחר.

אינם מראים התנהגות פרו- חברתית בגלל התלות שלהם בגננת.תוקפנות עוינת- פגיעה באחר בעקבות איום על האגו או רמיסת זכויותיהם.
סוג הילדמקובלים מפני שהם אהודים בקרב קבוצת השווים.זנוחים אינם מעוררים עניין בקרב קבוצת השווים מפני שהם תלויים בגננת, ולכן הם נהפכים לקורבנות קבועים עבור הילד הדחוי.ילדים דחויים נתפסים כתוקפניים.
סוג ההורותהורות סמכותית- ההורים מטפחים, תומכים ומציבים לילדיהם גבולות ברורים, ולכן ילדיהם מלאי מרץ, סקרנים וכו'.הורות מתירנית- ההורים אינם מציבים גבולות ברורים, ולכן ילדיהם אינם מסוגלים לסמוך על עצמם.הורות סמכותנית-  ההורים נוקשים ואינם גמישים לצרכי הילד, ולכן זה גורם לתסכול, עוינות וכו' בקרב ילדיהם.

ב. התפתחות

– מידת התמיכה מצד ההורים, כגון: ילד שזכה בתמיכה מצד הוריו והוצגו לפניו גבולות בינקותו, ירצה לקבל יחס נאות מקבוצת השווים.

– פיתוח ציפיות עקביות מהסביבה יעורר תגובות מסוימות המחזקות את דרך החשיבה של הילד, כגון: ילד בעייתי הנדחה ע"י סביבתו בגלל התנהגותו האנטי- חברתית עלול להיות תוקפני.

ג. יציבות ושינוי בהתנהגות האישית

האישיות מורכבת מ:

– ההיסטוריה של היענות לצרכי התינוק.

– יחסי היקשרות, כגון: היקשרות בטוחה מעודדת "אמון בסיסי".

– מערכת בקרה המאפשרת לילד לחקור את סביבתו ולשמור על עצמאותו, כגון: בעיות קשב וריכוז נובע מחוסר הצלחתם של ההורים להציב גבולות נאותים ולתמוך בהתפתחות השליטה והניהול העצמי של הילד.

9. שלב היוזמה מול האשמה

בשילתם של ילד בן 3 מבשילות ופותחות לפניו מגוון עצום של פעולות שהוא מסוגל לבצע (כגון: ליזום מסעות המאפשרות לו לחקור את סביבתו) ומפתח תסביך אדיפוס הנובע ממאבקו עם הורה בן מינו על אהבת ההורה מהמין השני.

סוגי פתרונות

פתרון לא נאותפתרון נאות
א. לבלום כל גילוי אהבה מצד הילד כלפי ההורה בן המין השני.

ב. להגיב בחריפות על גילויי העוינות של הילד כלפי ההורה בן מינו.

תוצאה– הילד מפתח רגשות אשמה.

א. לכוון את רצוניו של הילד לפסים מקובלים.

ב. להבהיר לו שהם אוהבים אותו למרות תשוקותיו האסורות.

ג. לעודד אותו לעצמאות, לחוסר תלות וכו'.

תוצאה: הילד לומד לא להיכנע לדחפיו אלא לכוונם לאפיקים מקובלים.

10. התרחבות עולמו של הילד בגיל הגן מתבטאת דרך שני היבטים:

א. חוץ– התרחבות העולם החברתי בעקבות היכולת של הילד לקיים יחסי גומלין משמעותיים עם חבריו דרך שליטה ברגשותיו ודרך הדדיות.

ב. פנימי– התרחבות העולם הרגשי בעקבות התפתחות יוזמה והסתמכות עצמית רבה יותר דרך הזדהות עם הוריו וביסוס העצמי ומינו.

11. מוכנות לביה"ס

הכניסה לביה"ס מחייבת רכישה מוקדמת שליכולות קוגניטיביות (כגון: שיפור הקשב והזיכרון, הסקת מסקנות וכו'), יכולות תפיסתיות (כגון: הבחנה חזותית וזיכרון שמיעתי) ומיומנויות חברתיות הקשורות להרגלי עבודה (כגון: שיתוף פעולה ושליטה עצמית) מנבאות הצלחה בלימודים וקשורות למשתנים דמוגרפיים.

א. מין הילד– זכר או נקבה.

ב. השתייכות אתנית-אסייתים, לבנים וכו'.

ג. השכלת האם.

ד. מבנה משפחתי.

תכונות חשובות

I. לפי הגננות

א. בריאות פיזית.

ב. היכולת להביע מחשבות ומשאלות בע"פ.

ג. התלהבות וסקרנות בנוגע לפעילויות חדשות.

II. יכולות בתחום הקוגניטיבי, הרגשי והחברתי

חברתיותרגשיותקוגניטיביות
להשתלב ולהוות חלק מקבוצת השווים.לפתח ביטחון עצמי, יכולת וויסות ומוכנות להתנסויות חדשות.רכישת מיומנויות, כגון: פתרון בעיות והיכולת להתמקד במטלה.

תפקידי ההורים

א. הקראת סיפורים מסייעת להתפתחות האוריינות (הבנת הנקרא, קריאה וכתיבה).

ב. חשיפת הילדים למגוון חוויות המרחיבות את הידע שלהם על העולם.

ג. עידודם לבצע פעולות פיזיות, תזונה נכונה ומנוחה מספקת על מנת לאפשר התפתחות פיזית תקינה.

כאן באתר תוכלו למצוא עוד סיכומים של האוניברסיטה הפתוחה וכן לקבל מידע אודות לימודי פסיכולוגיה.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: