מבוא לאסלאם: חלומה של אאמנה

מבוא לאסלאם: חלומה של אאמנה

מתוך: מבוא לאסלאם : חייו של מוחמד

חלומה של אאמנה (אמו של מוחמד)

החלום, באסלאם כבדתות אחרות, מסמל את האמת, ההתגלות האלוהית.

בהיותה בהריון, שמעה אאמנה בת קול בחלומה. בת הקול אמרה לה לקרוא לבנה מוחמד. מבאר המספר: בתקופה ההיא עברה שמועה שעומד להגיע נביא לשבטים, נביא בשם מוחמד. כולם ציפו לאותו נביא, ולכן, כל בן זכר שנולד באותה התקופה נקרא מוחמד, מתוך ציפייתם של ההורים לגדולת בנם. החלום, שקדם ב-40 שנים לתחילת נבואתו של מוחמד, משקף את הרצון האלוהי להיות מוחמד נביא. האל נענה לרצון התקופה, ושלח לעולם נביא.

סיפורנו זה, אינו ייחודי לאסלאם: "בטרם אצורך בבטן ידעתיך" – כותב על ירמיהו הנביא; בהולדתו הוארו השמיים באור נגהות – נאמר על אלכסנדר מוקדון; מלאך נגלה לאמו ובישר לה את הולדת הנביא מרחמה – מסופר בברית החדשה. הסיפור אינו מופיע במסורות שהן קדומות למאה שנים ממותו של מוחמד, אך בא לדבר ככזה שנכתב בתקופתו של הנביא.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: