פילוסופיה יהודית של ימי הביניים

פילוסופיה יהודית של ימי הביניים – סיכום

1. הקדמה לפילוסופיה היהודית של ימי הביניים

שלוש סיבות למוטיבציה של הוגים יהודים לתווך מחשבה חיצונית אל היהדות:

א.      משיכה אינטלקטואלית, סקרנות כלפי הרציונליזם.

ב.      רצונם למעורבות בתרבות הכללית העדכנית.

ג.       הפילוסופיה נחשבת לאמת וככזו עלולה לסכן את האמת של המחשבה היהודית.

שאלת היחס בין הדת והפילוסופיה נדונה אצל הוגים רבים. אנחנו מתמקדים בבחינת השאלה על פי שני פרמטרים.

א.      מקורות ההכרה.

ב.      תכנים.

ההבדל העיקרי בין פילוסופיה ודת הוא ש –

מאפייני ידיעה שכלית:

א.      מתבססת על תפישה חושית.

ב.      מתבססת על היקש ושיפוט.

ג.       אוניברסלית, פתוחה לכל.

ד.      מאפשרת תקשורת בין אדם לאדם, העברה.

מאפייני המחשבה היהודית על פי הדת היהודית.

א.      לא אוטונומית אלא מתקבלת באופן אוטוריטטיבי.

ב.      פתוחה לפרשנות, אין עיקרי אמונה מוחלטים.

ג.       יש לצד תכנים עיונים גם תכנים מעשיים – המצוות.

להלן תמצאו רשימת מאמרים וסיכומים של הפילוסופיה היהודית בימי הביניים. ההגות הפילוסופית היהודית בימי הביניים עמדה בפני אתגרים ושאלות מורכבים שעליהם נתנו אנשים כמו רמב"ם, רס"ג וריה"ל תשובות מעניינות ומורכבות שמהוות עד היום את אחת מפסגות ההגות היהודית ועל כן גם נחשבים סעדיה גאון, רבי משה בין מימון וחבריהם לאורים ותומים של המסורת היהודית לדורותיה. הסיכומים בפילוסופיה היהודית בימי הביניים מתחילים עם מקורות הפילוסופיה היהודית בימי הביניים ולאחר מכן ממשיכים אל דיון במושגי יסוד בפילוסופיה של אריסטו המהווה רקע לפילוסופיה היהודית של ימי הביניים. לאחר מכן דנים הסיכומים במשנתם של אלפרבי ואבן סינא וממשיכים אל רבי סעדיה גאון ולאחר מכן אל הרמב"ם ואל ריה"ל.

מקורות הפילוסופיה היהודית בימי הביניים

מושגי יסוד בפילוסופיה של אריסטו

תמונת העולם של אריסטו בפילוסופיה היהודית

אלפארבי ואבן סינא

רבי סעדיה גאון

הרמב"ם

ריה"ל

תורת הנבואה אצל רס"ג, רמב"ם וריה"ל

מורה נבוכים של הרמב"ם

פילוסופיה יהודית של ימי הביניים – סיכום

השימוש בסיכומים הוא על אחריות הלומד בלבד. הסיכומים בפילוסופיה היהודית של ימי הביניים אינם באים בתור תחליף ללימוד מהמקורות עצמן והם מיועדים לסייע בלמידה והפנמה של החומר.

עוד דברים מעניינים: