שאלות ותשובות באזרחות: הפרדת רשויות בישראל

שאלות ותשובות באזרחות: הפרדת רשויות בישראל

מתוך: סיכומים לבגרות באזרחות – שאלות ותשובות באזרחות

שאלות ותשובות כהכנה לבחינת הבגרות באזרחות בנושא הפרדת רשויות בישראל

א.     הסבר מהי מערכת איזונים ובלמים.

במדינה טוטאליטרית (לא דמוקרטית) כל הרשויות הן תחת אותה רשות – המחוקקת, המבצעת והשופטת.

v    הרשות המחוקקת – תפקידה לקבוע את החוקים. רשות הנבחרת ע"י העם, היחידה שמסוגלת – מממשת את עיקרון שלטון העם, ייצוג העם על ידיה.

v    הרשות המבצעת – הממשלה. בחלק מהמדינה עומד נשיא בראשה ובחלק ראש ממשלה. תפקידיה לבצע את החוקים ולדאוג שיתממשו. הממשלה כפופה לחוק [הרשות המחוקקת] ולא יכולה לקבוע או לשנות חוקים, אלא אם כן יש חוק שמתיר לה. ברוב המדינות הדמוקרטיות היא לא נבחרת.

v    הרשות השופטת – רשות נפרדת יותר מהאחרות. תפקידה – לשפוט, כלומר, לבדוק מצבים שונים ביחס לחוקים.

לכאורה, זה בנוי בצורה בה הרשות המחוקקת קובעת הכל והיתר פועלים על פיה.

כביכול, יש הפרדת רשויות. אך אם הייתה הפרדה מוחלטת המדינה לא הייתה יכולה לפעול. לכן, ישנה מערכת של איזונים ובלמים – דואגת שכל אחת מהרשויות תהיה מאוזנת בכוחה ואף תוכל לבלום רשות אחרת, לפקח ולהגביל אותה.

ב.      הבא דוגמאות לעירוב סמכויות בין הרשויות במדינת ישראל.

הרשות

משפיעה על

שופטת

מבצעת

מחוקקת

שופטת

– ב"ד מנהליים

– מנהל בתי הדין

– חלק מהוועדה למינוי שופטים

– קביעת החוקים וסתימת פרצות בחוק.

– הסרת חסינות

– השתתפות בוועדה למינוי שופטים

– שיפוט והעברה מתפקידים: נשיא, מבקר המדינה.

מבצעת

– בג"ץ

– נושאים לא שיפוטיים.

– הוצאה לפועל

– אפשרות להפלת הממשלה.

– אישור התקציב בחוק.

– חוקים ביצועיים.

– כלי פיקוח.

מחוקקת

– תקדים משפטי.

– פסילת חוקים.

– תקנות וצווים.

– רב בכנסת.

– חלק מחברי הממשלה הם ח"כ.

– תקנות שעת חרום.

ג.      הוכח שהכנסת היא הרשות החזרה ביותר והסבר מדוע זה כך.

הכנסת, בית הנבחרים של המדינה, היא הרשות הקובעת את החוקים: בידה הכוח לשנות חוקים ואת מבנה רשויות השלטון. זאת ועוד, הכנסת מבטיחה את קיום הממשלה בהצבעת אמון ומביאה לנפילתה בהצבעת אי-אמון. על כן יש לכנסת עליונות פורמלית על פני שתי רשויות השלטון האחרות.

 

 

להעמיק זה לדעת טוב יותר:

ועוד מלא דברים מעניינים:

לכל הסיכומים באזרחות

עוד דברים מעניינים: