מבוא לסוציולוגיה: דורקהיים – מושגים מרכזיים

מבוא לסוציולוגיה: דורקהיים – מושגים מרכזיים

ראה: מבוא לסוציולוגיה – סיכומים

דורקהיים – מושגים מרכזיים:

תודעה קולקטיבית

דורקהיים מניח שהחברה בעלת קיום חיצוני ליחידים. אנחנו נולדים לחברה שהיא קיימת והיא קיימת מחוצה לנו. איך היחידים הופכים לחלק מהחברה? דורקהיים טוען שבמהלך ילדותנו המוקדמת אנחנו מפנימים את החברה, אנחנו מפנימים את התודעה הקולקטיבית – אותו חלק שהופך אותנו לחלק בלתי נפרד מהחברה, והיא משותפת לכולנו. התודעה הקולקטיבית מאפשרת את הקיום של החברה ("הסולידריות החברתית").

החברה כמערכת בעלת צרכים

לדעתו של דורקהיים, לחברה יש צרכים כמו שלכל מערכת יש צרכים. אחד הצרכים המרכזיים של החברה הוא הקיום של הסולידריות. לכן דורקהיים עסוק בשאלה איך הסולידריות הזו תתקיים גם לנוכח ההתפרקות של המערכות המסורתיות… (וכו')? איך החברה תישמר? איך תישמר הסולידריות החברתית?

סולידריות חברתית

מכאנית מול אורגנית – בעבר הסולידריות נשענה על דמיון. בעבר אנשים נולדו באותו כפר והתחנכו וספגו את כל החברה מאותו מקום וכולם היו זהים פחות או יותר, לא היו ביניהם הבדלים משמעותיים והם לא ספגו שום "פגיעה" חיצונית של משהו שנוגד את אורח חייהם. כולם עושים אותו דבר ותורמים אותו דבר למערכת, כל אחד עושה את חלקו אבל כל החלקים שווים (האדם מספק לעצמו את כל צרכי מחייתו).

כיום בתוך הערים כבר אין את הדמיון הזה – דורקהיים מציע גישה שהסולידריות בחברה המודרנית היא סולידריות שמבוססת על תלות. אם בעבר היא התבססה על דמיון כעת היא על תלות, ותלות היא "דבק חברתי" יותר חזק מדמיון. החברה תשרוד מפני שאנשים הופכים תלויים יותר ויותר זה בזה.

(סולידריות מכאנית – כפרים, טרום העידן המודרני, מבוססת על דמיון. סולידריות אורגנית – עידן מודרני, סולידריות מבוססת על תלות)

חלוקת עבודה

העובדה של הסולידריות החברתית הופכת את דורקהיים ליותר שמרני בכל הנוגע לחלוקת עבודה בין המינים. סוציולוגיה של ימינו עוסקת בחסמים של השוויון בין המינים, ואילו דורקהיים לקח את ההבדלים בין המינים, את חלוקת העבודה המסורתית בין המינים כממלאה סוג של פונקציה של צורך חברתי. דורקהיים אמר שגברים ונשים שונים זה מזה ויש ביניהים חלוקת עבודה, חלוקת העבודה הזו היא זו שגורמת לנשים וגברים להיות תלויים זה בזה, והיא זו שמובילה ליציבות של משפחה. משפחה היא מרכיב מאוד חשוב בחברה דרכה מחנכים את הילדים ויוצרים הפנמה של התודעה הקולקטיבית, לכן חשוב שהמשפחה תהיה דבר יציב. המשפחה תהיה יציבה יותר ככל שהתלות בין נשים לגברים תהיה תלות הדדית חזקה יותר. חלוקת העבודה תורמת להישרדות המשפחה שתורמת להישרדות החברה.

עובדה חברתית

החברה דוחפת אותנו לחפש עובדות. החברה היא עובדה, משהו שאנחנו יכולים למדוד ולכמת, משהו שהוא מחוץ לנו. אנחנו צריכים לחפש מידע אודות החברה שהוא מידע קשה, תופעה שיש לה ערך של חוק. דורקהיים מחפש לא רק תופעות אלא קשר בין תופעות, הוא מחפש חוקיות שקשורה בסדר החברתי. דורקהיים מחפש קשר קבוע בין תופעות. החוקיות הזו היא המוקד של הסוציולוגיה, והיא מה שמאפיין את הזרם הסוציולוגי שדורקהיים מכונן והיא הפרדיגמה הפונקציונליסטית.

ראו סיכומי מאמרים של דורקהיים:

אמיל דורקהיים – העליונות הפרוגרסיבית של סולידריות אורגנית

אמיל דורקהיים – צורות היסוד של חיי הדת

אמיל דורקהיים – התאבדות כתופעה חברתית

אולי יעניין אותך גם:

מרקס, וובר וטבעה של הטיפשות

בין קונפורמיות והגמוניה

האם מלחמה טובה לסולידריות? לא בטוח

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: