מבוא לסוציולוגיה – סיכומי מאמרים: אמיל דורקהיים – מהי עובדה חברתית

מבוא לסוציולוגיה – סיכומי מאמרים: אמיל דורקהיים – מהי עובדה חברתית

ראו: מבוא לסוציולוגיה – סיכומים

מהי עובדה חברתית

הסוציולוג אמיל דורקהיים נחשב לאחת מאבות הסוציולוגיה ולמייסד אסכולת הפונקציונלים בסוציולוגיה. אחת ממושגיו המרכזיים של דורקהיים הוא המושג של "עובדה חברתית"

מטרת המאמר "מהי עובדה חברתית" היא להציג את הגדרתו של דורקהיים לעובדה חברתית. דורקהיים מגדיר עובדה חברתית כאופני פעולה מחשבה ורגש. מאפייניה של העובדה החברתית על פי דורקהיים הם:

  • חיצונית: פעולה חברתית נרכשת או נכפית על הפרט מתוך החברה. היתה לפניו ותהיה גם אחריו.
  • כפייה: סטייה מתכתיבי העובדה החברתית מלווה בסנקציות.
  • כלליות: ההתגלמויות הפרטיות של העובדות החברתיות, כאשר העובדות האלו רוכשות סמיכות המשקעת ומבודדת אותן מהאירועים הפרטיים הן רוכשות צורה מוחשית ומכוננות מציאות sui-generis (כלומר, החברה גדולה מסך חלקיה). המציאות המובחנת מההתגלמויות הפרטיות היא העובדה החברתית.

כדי לחלץ את העובדה החברתית מתוך ההתגלמויות הפרטיות שלהן יש  על פי דורקהיים לעשות שימוש בסטטיסטיקה (כמו בעבודה שלו על התאבדויות) משום שהניתוח הסטטיסטי כולל את כל המקרים הפרטיים ללא אבחנות.

דורקהיים טוען שעובדה חברתית היא כללית משום שהיא קולקטיבית (כלומר חובה) ולא להפך, זה מה שמבדיל אותה מההתגלמויות הפרטיות.

"עובדה חברתית היא כל אופן עשייה, קבוע או לא, העשוי להפעיל על הפרט כפיה חיצונית או בנוסף לכך, שהוא כללי בתחומה של חברה מסוימת תוך שיש לו קיום משל עצמו, אשר אינו תלוי בביטוייו הפרטיים".

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: