התיישבות המרכיב היהודי והמרכיב הדמוקרטי בישראל

התיישבות המרכיב היהודי והמרכיב הדמוקרטי בישראל

מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

מאגר סיכומים אקדמיים

דמוקרטיה היא ביטוי אמוטיבי. היא מכילה בתוכה הנחה שמדובר בדבר רצוי. לעומת זאת, לא כך הדבר, לפחות לא באופן אוטומטי, בכל הנוגע לרכיב היהדות.


בויכוחים כל כך טעונים מהסוג הזה, הרבה מאוד תלוי בכך שכל הצדדים מדברים על אותו הדבר. אחת מהתקלות הגדולות נוגעת לעבודה כי אנשים לומדים משהו מאחד המרכיבים מפני שהם נותנים למילים האלה פשר שונה מאשר הפשר שמעניק להן האדם שעומד ממול. לכן עלינו להיות ערים לבעיה הזו של עמימות ביטויי המפתח. לפיכך, עלינו להיות זהירים ולנסות להסביר לעצמנו ולאחרים מה משמעות המלה שבה אנחנו משתמשים . מדובר באפיון הסטיפולטיבי של המלה. עלינו לדייק במונחים שבהם אנחנו משתמשים. עם זאת, ככל שהרזולוציה יורדת, היכולת שלנו לתקשר עם אחרים יורדת. לפיכך, יכולת ההבהרה של המונחים מוגבלת. לא מספיק להנהיג הגדרה יעילה ונכונה. עליה להיות מוסכמת על כולם, ולתפוס את המחלוקות בין הצדדים.

הטענה כי יהודיות ודמוקרטיה לא מתיישבות איננה מיוחדת לצד פוליטי אחד. זה דבר חיובי מכיוון שהוא מעיד כי הבעייתיות של ההגדרות חלה כלפי כולם.

מימין – טענת ההגנה של כהנא בפס"ד ניימן היא כי מד"י אינה יכולה להיות יהודית ודמוקרטית בו זמנית, והוא מעדיף את הרכיב היהודי על פני הדמוקרטי. השניות הזו טבועה במדינת ישראל, ואם באמת יש אי התיישבות, היא אימננטית, ויש להעדיף את הרכיב היהודי. ברגע שיש התנגשות עם הדמוקרטיה, על המדינה להעדיף את הרכיב היהודי. ביהמ"ש דחה את הטענה וקבע כי הגדרתו של כהנא את היהדות היא הבעייתית ביחס בין שני המרכיבים.

כהנא טען כי הרכיב היהודי מהווה רכיב של מדינת הלכה. הוא טען כי חוקי מדינת ישראל לא יכולים לאפשר לאזרח שאינו יהודי לבחור ולהיבחר בבחירות. המשמעות של זה היא שהמדינה אינה יכולה להיות גם יהודית וגם דמוקרטית.

שמגר בתגובה אומר כי מד"י יכולה להיות יהודית ודמוקרטית. הוא טוען את המרכיב היהודי במטען אחר, שאינו מטען הנושא משמעות של מדינת הלכה. הוא טוען כי היותה של ישראל יהודית ודמוקרטית אינו שונה מהיותה של צרפת צרפתית ודמוקרטית. אולם בכך יש לו טעות. היותו של אדם צרפתי נושא משמעות של לאום אזרחי (civic), ולא לאומי (national). היות המדינה יהודית ודמוקרטית בהכרח מוציא חלק מאזרחי המדינה מהלאום.

משמאל – מהצד השני של המתרס הפוליטי, מכיוון הערבים והשמאל הלא ציוני, נטען כי על מדינת ישראל לוותר על המרכיב היהודי ולשמר את המרכיב הדמוקרטי בלבד.

לסיכום, הטענות של מתנגדי השילוב

  • באופן מהותי, האידיאל הדמוקרטי אינו יכול לחיות עם אפיון של מדינה כפרטיקולרית.
  • באופן מהותי, האידיאל היהודי אינו יכול להתיישב עם צורת משטר דמוקרטי.

נקודת המוצא שלנו בדיון היא שהמדינה אמורה לתת מענה לצרכים המיוחדים של האנשים שמהווים את החברה שלה.

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: