תורת המידות והמדינה: ג'ון רולס – נבדלות בני אדם

נבדלות בני אדם separateness of persons

זו הבחנה רדיקלית של רולס, ולפיה מושג הצדק הוא מושג חלופי למושג התועלת. רולס אומר שיש משהו שלא מתיישב באופן אינהרנטי בין האידיאל התועלתני ובין אידיאל הצדק. בראש ובראשונה צדק הוא עניין חלוקתי, חלוקת קניין, כוח, מעמד, חופש פוליטי וכו’. כל אלו הם טובין שמחולקים בצורה הראויה. לתועלתנות אין בהכרח עמדה אחרת של אופן החלוקה הצודקת, אלא היא לא מעוניינת מלכתחילה בחלוקה. התועלתנות זה מושג אוניברסאלי וחל על כל היצורים החושבים כאידיאל אחד משותף ובאותה הרמה. בתחום הפוליטי התועלתן יאמר שמה שמעניין אותו זה להגדיל את הרווחה הכוללת בחברה. השאלה איך הרווח מחולק לא מעניינת אותו, העיקר שהחלוקה תשרת את המקסימיזציה.

האידיאל הפוליטי של רולס הוא לא אידיאל תועלתני. הוא כלל לא מקבל את המחשבה שמה שפוליטי הוא תועלתני. האילוץ האתי הראשוני על כל חתירה לתועלת זה שהיא תחולק בצורה שוויונית.

לדידו של רולס בני אדם הם יצורים נבדלים וכל אחד צריך לקבל מעמד משלו. הוא דוחה את התועלתנות כעקרון שעל פיו נקבע את הסידורים הפוליטיים הבסיסים. אבל הוא אומר שתועלתנות זה עניין חשוב, כל חברה רוצה בזאת. ואפילו לממשלה יש אחריות לגבי זה, לגרום לתועלתנות, להגדיל את הרווחה הכוללת, הממוצעת. אבל, זה תמיד יהיה כפוף לדרישות שהוא מציב. כאשר יש התנגשות בין צדק ותועלת צריך ללכת לפי הצדק.

תורת המידות והמדינה – סיכום

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר:

הכסף או החיים: כמה זה "מספיק"?

כמה כסף זה מספיק בכדי לחיות חיים מאושרים? אם התשובה היא "עוד" אז אין לכם סיכוי, אבל מבט אחר על העבודה והקניות יכול לשנות את זה.