תורת המידות והמדינה – סיכום: ג'ון רולס

ג'ון רולס

Johan Rawls 1921-2002

ג'ון רולס גדול הפילוסופים הפוליטיים לאחר מלחמת העולם השנייה. תורת הצדק שלו הפכה לגרעין של סדר היום הפילוסופי בתחום האתי פוליטי, וכמעט אין פילוסוף שכותב בתחומים הללו ולא מתייחס  לרולס.

רולס הוא אמריקאי, רוב חיו המקצועיים כיהן בתור פרופסור לפילוסופיה במחלקה הכי יוקרתית, בהרוארד.

האמנה החברתית אצל רולס-רולס שייך למסורת של האמנה החברתית, שבה עסקנו מהובס דרך לוק וכלה ברוסו. רולס רואה את עצמו כממשיכה של המסורת, הזו מצד אחד, אך ממשיכה של המסורת הקנטיאנית מצד שני. אצל הובס ולוק האמנה החברתית הניחה שצריך להניח הנחות מסוימות על טבע האדם.
State of natureטענה של רולס על טבעו המהותי של בני האדם. ראינו כבר מחלוקות בין רוסו הובס ולוק על מהו הטבע הזה, מה שהוביל למסקנות שונות.

הפרדה בין נורמות מוסריות ופוליטיקה- רולס, איש המחצית השנייה של המאה העשרים, ליברל, אומר שאיבדנו בפילוסופיה בכלל את הסיכוי להסכים על שאלות מטא-פיזיות כה מהותיות. אנחנו כבר לא יכולים לסמוך על קונצנזוס שאולי הפילוסופים בעבר התיימרו בכל זאת לבטא. אנו נמצאים בחברה שמעצם טבעה הליברלי אומרת שאי אפשר לבנות את ההסדרים הערכיים והנורמטיביים שלנו על בסיס מטא-פיזיקה. רוצים לעשות הפרדת נורמות מוסריות מהפוליטיקה. אנו נמצאים במצב של פלורליזם ערכי ופילוסופי ואם אנחנו רוצים יציבות של ההסכמה המדינית, אי אפשר לסמוך על הסכמה כללית. זו תפיסה מודרנית פסימית וספקנית. הוא לא רוצה לשפוט האם ומהו הטבע המהותי והטוב הכללי. רובנו מאמינים שיש, אבל בגלל האופי הפלורליסטי והפיצול בעמדות הדתיות והמוסריות, אנו לא יכולים לבקש אחידות כתשתית לאמנה החברתית. צדק כהוגנות פוליטי, לא מטאפיזי.

קונסטרוקטיביזם constructivism

אנחנו נבנה את המצב הטבעי. למעשה קאנט הוא מקור ההשראה לרולס. משלהי המאה ה-18, מרוסו, חלק מהפילוסופים עשו הפרדה גמורה בין טבע ותבונה. במוסר אנו למעשה עושים קונסטרוקציה, האימפרטיב הקטגורי -אנחנו לוקחים אימפרטיב מופשט לגבי העולם. התבונה בונה חוק שיש לו עקביות מלאה בתחום הפעולה, בניגוד לנטורליסטים.

איך נעשית הבנייה? זו בנייה שמנותקת מהמציאות, היא פרוצדורה מסוימת על פי כללים. כמו שיש כללים בגיאומטריה לבנות אנך, כך יש כללים לבנות צדק או את החלופה למצב הטבע.

Original position המצב המקורי, זו לא היפותזה היסטורית לגבי מקור האדם, אבל גם לא נקודת התחלה במובן המהותי שמצאנו במצב הטבע. זה מצב מקורי שאנו קובעים באופן מלאכותי, לא טבעי, לא מהותי, לא פסיכולוגי.

רציונאליזם – בני אדם הם רציונאליים במצב המקורי, פועלים בכושר ההכרעה, מה שאני מצפה ממך כלפיי אני מצפה ממני כלפיך.  זו לא טענה על המצב האמפירי!

אגואיסטים- אגואיזם במובן הרחב, הכוונה היא שהאינטרס האישי חשוב (בני זוג, ילדים, קהילה), ולא איכפת להם לא לטוב ולא לרע לגבי אנשים אחרים.

שווים- צריך להתייחס לבני האדם כאילו הם שווים. ובמובן אחר, הם שווים בכוח.

חופשיים- כל פרט יכול להחליט בכוחות עצמו והחלטתו או רצונו לא נשלטים על ידי רצונו של אדם אחר.

עוד סיכומים על ג'ון רולס:

ג'ון רולס / הרעיון העיקרי של תיאוריית הצדק

ג'ון רולס – צדק כהוגנות וצדק חלוקתי

ג'ון רולס- נבדלות בני אדם

ג'ון רולס – עקרון החירות

ג'ון רולס – עקרון ההפרשיות

ג'ון רולס -דמוקרטיה

ג'ון רולס – טובין ראשוניים

ג'ון רולס / ליברליזם פוליטי

תורת המידות והמדינה – סיכום

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: