תורת המידות והמדינה: האתיקה של אריסטו

אריסטו


אתיקה אודמית ואתיקה ניקומאכית

יש גם אתיקה אודמית- על שם אודמוס, תלמיד של אריסטו. ואתיקה ניקומאכית על שם בנו ותלמידו של אריסטו. אין הרשימות של אריסטו עצמו, חלק גדול הם גרסאות של סיכומים שעשו התלמידים שלו. סוג הטקסט הוא רשימות ולכן הוא גם לא לחלוטין שיטתי, לא כתוב כספר מאוגד, אלא עם מעברים חיים ודינאמיים מפסקה לפסקה. האתיקה הניקומאכית יותר מפורטת, והיא זו המשמשת ללימוד.

תורת האתיקה של אריסטו היא לא תורת מוסר במובן הרגיל, אלא היא מתחילה מהרעיון של מה זאת פעולה אנושית, לקראת מה היא מכוונת, מה הרעיון שלה, ובעיקר מה הרציונאליות שלה, מה הופך פעולה אנושית לרציונאלית. הוא לא מדבר על חובות, ערכים, מצפון, אלא מתחיל ביסודות של פעולה אנושית כלשהי.

אתיקה, ספר ראשון, פרק ראשון

"כל אמנות וכל סוגיית מחקר, וכן כל עשייה ועיסוק, חזקה עליהם שהם שואפים למה שהוא טוב". אמנות- techne – כולל גם את אמנות הנגינה בכינור, וגם את אמנות ניהול המדינה. פעולה היא איזושהי שאיפה מנקודת מוצא, מה שהופך את השאיפה לבעלת עוצמה זה הכיוון. הכיוון נעשה על פי נקודה סופית שהיא טוב. אפיון של כל פעולה אנושית. בצדק אומר אריסטו "הגדירו אפוא את הטוב כאותו עניין שאליו שואף הכול"- הטוב הוא מה שהכול שואף אליו, נוצרת דו משמעות.

א.       או שלפעולה א' יש הטוב שלה ולפעולה ב' הטוב שלה וכן הלאה.

ב.       או שהטוב הוא הדבר שהכול שואפים אליו.

אי אפשר להסיק את המובן השני מהראשון. "כל ילד בכיתה אוהב ילדה בכיתה", אז זה לא אומר שכולם אוהבים את אותה הילדה. בניגוד לדוגמא הזו, את מודל האתיקה צריך לבסס על ההסבר השני.

"ואילו ברור שיש להבדיל בין שני מיני תכליות: אלו נשארות בתחום הפעילויות למיניהן, ואלו הן תוצאות מסוימות החורגות מהפעילות שיוצרתן". תכליתיות– כל העולם בנוי על תכליתיות, teleology מקורה במילה telos שפרושה תכלית. זו דוגמא למודל מחשבה ביולוגית, שהייתה קיימת עד דרוויון, הביולוגיה הייתה תכליתית, החלק האורגני של המציאות פועל על פי תכלית. אריסטו מביא כדוגמא את הבלוט, ואומר שתכליתו זה להיות עץ אלון שלם. התכלית של הזרע, ביצת, עובר, ילד, זה להגיע לאדם מבוגר בעל אנושיות מפותחת.
. אריסטו יאמר שתכלית אישית סובייקטיבית טובה רק אם היא רציונאלית, רק אם היא ממצה את האנושיות שלך כפרט , כבן למין האנושי. לא כל דבר משיג את תכליתו, בלוט שלא הפך לעץ, לא השיג את תכליתו. הבלוט הוא אלון בפוטנציאל\בכוח. זהו מושג היפותטי, בהינתן תנאים מסוימים סביבתיים ופנימיים אורגניים, הוא יהפוך לעץ אלון. בתחום הפעולה האנושית כן מדובר על טוב ורע מוסרי שניתן לגנות או לשבח, בניגוד לבלוט או לעובר. הטוב הוא לא משהו שאנו מחליטים בשבילנו אלא הוא אובייקטיבי. כך יש גם המושג "אדם", ומימוש הפוטנציאל שגלום בנו זה להיות אדם מוסרי.

תורת המידות והמדינה – סיכום

אריסטו מתוך סדרת הפילוסופים הגדולים

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: