יסודות השיווק: מדיניות מוצרים

חשוב לציין שמדיניות מוצרים היא לא החלטה של מה בכך. ישנם הרבה שיקולים העומדים בפני חברה באם להיכנס לתחום מסוים או לצאת ממנו.  כאשר חברה מסתכל על מדיניות מוצרים היא מסתכלת בהיבט רחב מאוד.

הגדרת המוצר-

כל דבר הניתן להצגה בשוק לשם רכישה, שימוש או צריכה ואשר מסוגל להשביע צורך או רצון. מוצר יכול להיות שירות, מקום או כל דבר אחר. מדיניות מוצרים מדברת על מוצרים מוחשיים או שירותיים.

רמות המוצר –

תועלת בסיסית או שירות – מה עושה המוצר מבחינת התועלת או השירות שהוא נותן?

המוצר הגרעיני – בגרעין קיים התועלת.

למוצר הגרעיני יש מספר רמות / "עטיפות": עיצוב, אריזה, שם, תכונות, איכות.

המוצר המוחשי – הביטוי הפיזי שאני מקבלת מן התועלת.

הרמה האחרונה של כל מוצר היא לכל השירות שנלווה אליו – המוצר המתוסף – שירות לאחר המכר, הובלה, הרכבה, אחריות, אשראי. – הפרטים ש"עוטפים" את המוצר. המוצר יכול להתקיים איתו או בלעדיו.

הבידול נמצא במוצר המוחשי.

מיון מוצרים –

ממינים מוצרים לפי מספר רמות:

אורך החיים – מוצרים מתכלים למול מוצרים ברי קיימא – הגדרה זו היא הגדרה תרבותית, הגדרה שימושית.

מוחשיות – מוצרים של שירות מול מוצר מוחשי פיזית.

שימושיות – סוג השימושיות. מוצרים לצריכה אישית או משפחתית, צריכה מוסדית, צריכה ממשלתית ועוד.

ממדי המוצר –

לכל מוצר יש שלושה ממדים:

תכונות המוצר: הרכב, עיצוב דגם, חומרים, אריזה. (המוצר המוחשי)

תועלות: שימושיות, חברתיות, פסיכולוגיות. קובע את שביעות רצון הלקוח מהמוצר (המוצר הגרעיני).

מערת תומכת: פרסום, שירות תיקונים, אספקת חלפים.

קו מוצרים ותמהיל מוצרים

קו מוצרים: קבוצה של מוצרים מתוצרת החברה שיש להם קשר משותף (מחיר, שוק, שימושים ועוד).

תמהיל מוצרים: סך כל מוצרי החברה בכל קווי המוצרים שלה.

יסודות השיווק

תפקידו של השיווק

אסטרטגיה שיווקית

הערכת יחידות עסקיות

תכנון שיווקי

מידע ומחקר בשיווק: פילוח שוק

ניהול קשרי לקוחות -CRM

התנהגות קונים

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

להשתפר: