הנמקה אסתטית\ריאליסטית

הנמקה, הן אסתטית והן ריאלסטית, היא הדרך בה ניתנים הסבר וסיבה להופעתם או החסרתם של פרטים בטקסט ו\או של הסדר בו הם מופיעים. הנמקה ריאליסטית היא הנמקה מתוך העולם המשוחזר בטקסט, כמו למשל רצונה או אופייה של אחת הדמויות. הנמקה אסתטית, לעומת זאת, מקורה מחוץ לעולם המשוחזר והיא תלויה בשיקולים אמנותיים של המספר, כמו למשל פערי מידע שנועדו ליצור מתח.

עוד דברים מעניינים: