כינוי הגיבורים בסיפור המקראי

כאשר בחלק מסיפורי המקרא ישנם כינויים שונים לדמות אחת זה נובע מ-2סיבות:

  1. לצורך אקספרסיבי, יש לזה משמעות.
  2. גיוון לצורך קישוט, נועד לצורך ספרותי, אסתטי.אין לזה משמעות נוספת.

בראשית פרק ט"ז – כ"א – סיפור ישמעאל והגר

בראשית פרק ט"ז מספר על בריחת הגר מבית אברהם, המלאך מתגלה לה ואומר לה כי תלד בן מאברהם והיא מתרצה וחוזרת.

פרק כ"א הולדת יצחק וגירוש הגר.

"אולי אבנה ממנה" – שרה חושבת שהגר השפחה תלד בן מאברהם והוא יהיה שייך לה ולאברהם או שהיא חושבת כי אם היא תתן לאברהם לעשות ילד עם הגר ה' יתן גם לה בן מאחר והיא מקריבה.ה' אמנם הבטיח לאברהם ילדים אך האם הוא אמר ממי? הגר נכנסת להריון ומתחילה להתנהג בזלזול לשרה ושרה בתגובה מענה אותה.מלאך מתגלה להגר ואומר לה מה טיב הילד שיצא ממנה (פרא אדם- חיי חופש, מדבריות..) שרה רואה את ישמעל מצחק ומבקשת לגרשו:

  1. מצחק – לפי רש"י זה שפיכות דמים (והנערים ישחקו לפניו), חטא העגל (ויקומו העם ויצחק), גילוי עריות (פוטיפר אומרת "ויבוא אליי ויצחק").
  2. מצחק – משחק, ושרה מקנאה בו שהוא גדול מיצחק אך זה לא הסבר מספיק טוב מאחר וזה לא מספיק כדי לגרשו .
  3. מצחק – לפי הרמב"ן ישמעאל לועג לשרה ואברהם על המשתה שעשו לכבוד הולדת יצחק מאחר ובכל מקרה הוא הבכור.

ה' אומר שיצחק הוא היורש והם מגרשים אברהם ושרה את הגר וישמעל.

אברהם משלח אותם עם מים ולחם דברים בסיסים ביותר, ללא ירושה. הגר הולכת איתו במדבר ושנגמר המים היא שמה את ישמעאל תחת שיח ויושבת לידו במרחק חץ וקשת. יכולה לשמוע אותו.

כינויי ישמעאל: איך ישמעאל נקרא בהתייחס לדמות ?

הכתוב – בן האמה.

מלאך ה' – נער, בן האמה.

אברהם – בנו, הילד.

הגר – הילד

שרה – בן הגר המצרית, בן האמה הזאת.

ישמעאל מכונה בכינויים שונים רק לא בשמו. הכינויים מתחלקים לשניים:

  • הכתוב ומלאך ה' – מתייחסים אובייקטיבית, בהתאם לעובדות.
  • אברהם, הגר ושרה – מתייסים סובייקטיבית , יחסית למה שהם מרגישים.

 

בראשית פרק כ"ד – רבקה והעבד.

באקספוזיציה נרשם " זקן ביתו, המושל בכל אשר לו" יש כאן חשיבות, מעמד.אח"כ בפסוק ה' הוא נקרא העבד מאחר והוא כפוף לאברהם ויוצא בשליחות שלו. אח"כ נקרא היאיש כי הוא פועל באופן עצמאי.

בפסוק יח' רבקה קוראת לו אדוני היא לא יודעת שהוא עבד והיא מתייחסת אליו בתור אורח. לבסוף חוזרים לכינוי העבד מאחר וחוזר לבית יצחק שם הוא עבד

הכינויים הם בעצם לפי הסיצואציה שבו הוא נמצא בו.

דוגמא לקישוט לשוני בלבד – דוד לאחר שמנצח את גוליית נשאל על ידי שאול מיהו הנער. ואח"כ קורא לו נער ועלם. אין לזה משמעות זה רק לשם קישוט סגנוני.

 

חזרה אל: אמצעים אמנותיים במקרא

מה ההבדל בין סימפתיה ואמפתיה?

האם זו "אמפתיה" או "סימפתיה" שאתם מביעים? בעוד שרוב האנשים נוטים להחליף ולבלבל במשמעות המילים, ההבדל במנגנון הרגשי שלהן חשוב. אמפתיה, היכולת להרגיש בפועל את

ללמוד טוב יותר:

לקבל השראה:

להפעיל את הראש:

חמש שאלות לזיהוי חרטטנים

חמישה כללי אצבע שיעזרו להם לזהות חרטא כשאתם פוגשים אותה ולהתמודד עם טענות ומידע שמוצג בפנינו. המדריך להמנעות מחרטטנים

להשתפר: