תיאורית ההתחברות הדיפרנציאלית – הגדרה

לפי תיאורית ההתחברות הדיפרנציאלית זו הנטייה לקונפורמיות  או לסטייה תלויה בקשר החברתי של האדם עם סביבה שמעודדת שמירה על הנורמות או לחילופין הפרת נורמות קיצונית. לפי תמיכת הסביבה הקרובה של האדם הוא יינטה לסטייה או קונפורמיות.

ראה גם: גישת התחברות הדיפרנציאלית בקרימינולוגיה

חזרה אל: מילון מושגים ומונחים בסוציולוגיה

עוד דברים מעניינים: