11 ציטוטים מהפילוסופיה של אריסטו

הפילוסוף היווני הגדול אריסטו הוא לא אדם של משפטים בומבסטיים או ציטוטים קליטים שאפשר לתלות על המקרר. הפילוסופיה של אריסטו היא על פי רוב מסע בו הוא לוקח את הקורא אל תוך הרהוריו שנמשכים על פני מהלכים מחשבתיים מורכבים. את הפילוסופיה של אריסטו קשה מאוד (אפילו לאריסטו עצמו) לדחוס לתוך משפט אחד ולכן מלאכת איסוף הציטוטים שלו היא לא פשוטה. עם זאת, מדי פעם ניתן ללקט כמה "פנינים" מתוך אוצר הפילוסופיה של אריסטו ולמצוא כמה ציטוטים שניתן לקחת איתנו ושלימדו אותנו מעט על אופי הגותו של הפילוסוף המיוחד הזה. מי שמעוניין להתוודע קצת יותר לעומק אל ההגות של הפילוסוף הענק הזה מוזמן לעמוד הפילוסופיה של אריסטו כאן באתר או לעמוד פילוסופיה יוונית – המדריך המלא.

אריסטו


"כל בני האדם שואפים מטבעם אל הדעת"

משפט הפתיחה של "מטאפיזיקה", אחד מספריו החשובים של אריסטו

"מעשה הצדק הוא גם המעשה החוקי וגם זה שאינו חורג מגדר השוויון, ומעשה העוול – הבלתי חוקי והחורג מגדר השוויון."

אתיקה

"הגופים המרכיבים את העולם הם מוצקים, ולפיכך בעלי שלושה מימדים. עתה, שלוש הוא המספר המושלם מכל – הוא הראשון מבין המספרים. שכן אודות אחד איננו מדברים כעל מספר. אודות שניים אנו אומרים "שניהם". אך שלוש הוא המספר הראשון שאודותיו אנו אומרים "כל". יתר על כן, יש לו התחלה אמצע וסוף"

"אודות השחקים". התחלה אמצע וסוף הם גם ההגדרה של אריסטו למרכיבים ההכרחיים של הסיפור

"מה שהולך ונוצר, באשר הוא הולך ונוצר, הולך ממשהו אל משהו"

פיזיקה ב

"אם, אמנם, אלוהים נמצא תמיד באותו מצב טוב שאנו לעיתים נמצאים בו, מוכרחים אנו לתהות. ואם הוא נמצא במצב טוב מאיתנו, עלינו לתהות אף יותר. ואלוהים אכן במצב טוב מאיתנו. והחיים עצמם הם רכושם של אלוהים, שכן הממשות של המחשבות היא חיים, ואלוהים הוא הממשות הזו, וממשותו הבלתי תלויה של אלוהים היא החיים הטובים והנצחיים ביותר"

מטאפיזיקה ספר 7

"חיי הרווח הכספי הם חיים שחיים מתוך אילוץ, ועושר בוודאי אינו הטוב שאותו אנו מחפשים. שכן העושר שימושי הוא רק בעבור משהו אחר ממנו"

אתיקה, ספר 1

"סנונית אחת אינה מבשרת את האביב"

אתיקה, ספר 1

"ביכולתו של כל אדם לכעוס – קל הוא הדבר – או לתת או לבזבז כספים, אך לעשות זאת ביחס לאדם הנכון, במידה הנכונה, בעת הנכונה, עם המניע הנכון ובדרך הנכונה – זאת לא יכול כל אדם לעשות, ואין הדבר קל".

(אתיקה, ספר 2)

"הצדק הוא סגולה טובה מושלמת במלוא מובן המילה, כיוון שהוא נזקק למידה הטובה במלואה. וגם הוא עצמו מושלם הוא, כיוון שבעליו מסוגל להפעיל את סגולתו גם כלפי חברו, ולא רק כלפי עצמו."

אתיקה

"לפיכך כל פעולה חייבת להיות בשל אחת משבע הסיבות: מקרה, טבע, אילוץ, הרגל, היגיון, כעס או תיאבון"

רטוריקה, ספר 1

"טרגדיה היא חיקוי פעולה רצינית, שלמה ובעלת שיעור, בלשון מונעמת, שכל אחד ממיניה משמש באופן נפרד בחלקיה (של היצירה), באופן דרמטי ולא באופן סיפורי, אשר בדרך החמלה והפחד מבצע את הקטרזיס"

פואטיקה


לדעת עוד:

ציטוטים של אריסטו על חברות

ציטוטים פילוסופיים על אהבה

אוסף ציטוטים יפים וחכמים על חברות, ידידות ואהבה